Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Topplederkonferansen januar 2024

Dette er påmeldingssiden for Topplederkonferansen 18. - 19. Januar 2024.

Du finner mer informasjon om programmet på våre nettsider kommunedirektør.no 


Alle deltakere faktureres for deltakeravgift, samt for valgt oppholdspakke og eventuell ekstra overnatting.

Faktura for deltakelse sendes ut kort etter påmelding. Når faktura er mottatt kan kommunen/fylkeskommunen kreve refusjon av deltakeravgiften gjennom KS OU-midler


Merk at påmeldingen består av to steg: På første side fyller du ut registreringsskjema, og trykker 'bekreft' nederst på siden. Da blir du sendt til side to og fyller ut fakturainformasjon - dvs organisasjonsnummer og fakturareferanse. Nederst på denne siden trykker du 'Bekreft bestilling' - og venter litt - så kommer det opp en side som bekrefter at du er påmeldt. 

Kort tid etter påmelding mottar du også en en automatisk e-post med bekreftelse fra deltaker.no. 

Dersom du ikke mottar bekreftelse eller har behov for å endre påmeldingen kan du kontakte oss på [email protected].


Velkommen!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Tittel
Organisasjon
 *
e-post
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
Alle deltakere faktureres for deltakeravgift, som blant annet dekker honorar til innledere, teknisk bistand og lokalleie. Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Kommunedirektørforum har med KS, får kommunene refundert deltakeravgiften gjennom OU-midler. Alle deltakere må også velge en oppholdspakke, som dekker utgifter til bevertning og overnatting.
 *
Oppholdspakke
 *
Om du har behov for tilslutningsovernatting i forkant av konferansen kan du bestille det her.
Kryss av her dersom du er bidragsyter/innleder, eller arrangør:
Allergier
Andre merknader vedr deltakelse/fakturering
Betalingsmetode
 *