Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kurs i kartlegging - feltmykologi grunnkurs

Lørdag, 28 august. Kursleder Åge Oterhals formidler hvordan man kartlegger og rapporterer arter man kommer over i naturen. Læringsmålet er å bruke systematikk for å gjøre deltakerne sikrere i å artsbestemme i felt og å legge inn kvalitetsobservasjoner på Artsobservasjoner. Kurset vil gå inn på hvordan notere funn i feltet, definere makroskopiske trekk ved arter man finne, lære god angivelse av voksested, ta bilder og GPS-koordinater, og hvordan dette rapporteres i artsobservasjoner.no. Kurset består av teori og praksis med å registrere enkle funn i nærheten av kurslokalet. Dette blir et heldagskurs på 8 timer.

Kurset følger plan for 397 Feltmykologi grunnkurs.

Maksimum 10 personer.

 

Registreringsskjema