Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

ISACA Norway Chapter - Medlemsmøte Oslo 13.oktober

Velkommen til  ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

I dagens møte har vi to svært gode kommunikatører innen sikkehet. Jørgen fra NSM vil diskutere hvorfor dette med cyberspace kan virke så vanskelig og Mats fra Posten vil dele hvordan de driver kommunikasjon nå i sikkerhetsmåneden oktober.  

Møtet avholdes på Brygg- Det vil være mulig å velge serverig fra spennende matboder, og denne gangen vil det være enten PitaWrap eller KinaKål som står på menyen.  

Vi avslutter møte med en ISACA quiz før det som vanlig blir god tid til mingling for medlemmene våre. 

Vel møtt!

16:00-16:45
Velkommen 
Registrering og servering
16.45-17.00Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17.00-17.45.

Jørgen Dyrhaug, seniorrådgiver i NSM

Cyberspace; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? 

I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder, - skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon, - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?

 Og hvordan kan det ha seg at de færreste, strengt tatt, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, mens de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med?

 Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"

17:45-18.00
Pause
18.00-18.45

Mats Lillesund, kommunikasjons- og kulturleder i Posten


Helt riktig, men helt feil - kommunikasjon av sikkerhet mot "folk flest" 
Mats deler hvordan Posten jobber med sikkerhetskommunikasjon, og da særlig nå i oktober som er sikkehetsmåneden. Det vil også bli lagt opp til diskusjon og samhandlig med medlemmene for å skape engasjement blant deltagerne i møte. 


18:45-19.00
Pause
19.00-19.30

Quiz


19:45-
Diskusjoner og nettverksbygging


Møtet gir 2 CPE poeng.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon