Nettverk Forebygging av vold og overgrep Vestland

Velkommen til Nettverk om forebygging av vold og overgrep, Vestland!


Her kan dere melde inn de kontaktpersonene som skal representere kommunen inn i nettverket.

Første digitale samling var den 6. desember på Teams fra kl. 09.00-13.00.

Neste samling: 15.-16. februar (fysisk samling - sted ikke avklart enno)


For at dere skal få best mulig nytte av deltakelse i nettverket vil vi råde dere til å tenke gjennom hvem dere ønsker skal representere deres kommune, ta en diskusjon på hva dere håper å få ut av å delta i nettverket og avklare hvilke rammer for arbeidet representantene skal ha. Det er viktig at de som deltar har avklart med sin leder at de kan delta på samlingene i nettverket fire ganger i året, og at vedkommende kan bruke tid i deler av sin stilling til å jobbe med informasjons, opplæring og implementeringsarbeid. Vi anbefaler at kommunen melder på minimum to representanter, for større kommuner anbefaler vi 3-6 deltakere, gjerne fra ulike tjenester der dere ønsker å utvikle det vold og overgrepsforebyggende arbeidet. Dersom dere har spørsmål er dere velkomne til å ta kontakt med meg, eller Linda Renate Kvalvik hos RVTS Vest.

Praktisk informasjon
Startdato: 24.10.2023 kl. 11:00
Sluttdato: 31.12.2024 kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 31.01.2024 kl. 11:00

Sted:
Vestland

Kontaktinformasjon:
Linda R. Kvalvik
Telefon: 98688394
[email protected]
Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
Stilling
 *
Arbeidssted
 *
Sektor
 *
Nivå
 *
Kommune (kommunen du jobber i)
 *
Har du avklart din deltakelse med din leder?
Kommentarer:
Type deltaker
 *