Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

SalsaNor membership 2022

Bli medlem i SalsaNor

Her kan du melde deg inn som medlem i én eller begge av våre 2 foreninger:

SalsaNor, som også omfatter SalsaNor-eventer og prosjekter (SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling, Wadf Rueda de Casino World Championship),

eller

SalsaNor Trondheim

Du kan også velge tilleggsmedlemsskap og blir medlem av begge.


Medlemssfordeler

Medlemmer i SalsaNors foreninger gir følgende rabatter på våre arrangement gjennom året:

  • Ordinære kurs  - 100 kr
  • Festivaler/eventer - 100-200 kr (se info under påmelding til det enkelte event)
  • Mange øvrige sosiale arrangement - 50 kr
  • Konserter - rabatt varierer, se konsertevent
  • Dansereise til Cuba - 500 kr

Du vil også bli invitert til din hovedforenings årsmøte i 2022.

(Ønsker du å bli invitert til årsmøte 2022 i den andre foreningen, må du hake av for dette. Ekstra medlemskap koster 50 kr og kan ikke velges i etterkant.)

LENKE til medlemsskap i SalsaNor UNG (under 25 år) for 50 kr finnes her.

Velkommen som medlem i Norges eldste forening for fremme av Latinamerikansk dans og musikk! Vi åpner opp en ny verden!!!Sign up for a SalsaNor membership

Here you can register as a member of one of our 2 associations: 

SalsaNor , which also includes SalsaNor events and projects (SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling, Wadf Rueda de Casino World Championship)

or 

SalsaNor Trondheim 

You can also choose additional membership and become a member of both.


Why become a SalsaNor member? 

Members of SalsaNor's associations give the following discounts on our events throughout the year:

  • Ordinary courses - 100 NOK
  • Festivals/events - 100 - 200 NOK
  • Many of our social events - 50 NOK
  • Concerts - see concert event 
  • Dance holiday to Cuba - 500 NOK

You will also be invited to our annual general meeting in 2022.

(If you want to be invited to the annual meeting in 2022 for the other association, you have to check that option. Additional membership costs 50 NOK


LINK to membership in SalsaNor UNG (under 25 years) 50 NOK here.

Welcome as member of the longest existing organization for Latin-American dance and music in Norway! We open up a new world!!!


The registration deadline has passed or the event is fully booked