Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Shotocup - etterpåmelding

Påmeldingsfrist gikk ut 9.april. Det er åpent for etterpåmelding via deltager.no til og med 12.april (etterpåmelding koster 50 kr mer per klasse, 60 kr ekstra for lag). 


Velkommen til Shotocup i Drammen 15.april! Arrangementet måflyttes og vlir trolig i Fjellhallen, sted bekreftes straks kommunens tjenester er åpne etter påsken.

Stevnet starter kl 10.00, hallen åpner kl 09.30.  Påmeldingsfrist er 9.april. (OBS - dette er i påsken, vi beklager upraktisk frist men har ventet lenge på avklaring fra Drammen kommune)
 

Klasser. Det deles opp etter følgende:

1. Kjønn

2. Grad

3. Alder. Barn er t.o.m. 12 år.

Det vil kunne bli gjort sammenslåinger av klasser dersom dette er nødvendig for å kunne avvikle klassene. Dette avgjøres i samarbeid med hoveddommer.

Lagkata: Dersom du skal melde på et lag i lagkata er det en fordel å gjøre dette separat. Hvert lag skal kun meldes på én gang (hver person på laget trenger altså ikke melde seg på, det holder at én gjør det).

Fylles da ut slik:

"Fornavn" = fornavn på alle tre deltagere
"Etternavn" = klubbnavn
Eksempel:
Fornavn: Ole, Dole, Doffen
Etternavn: Kvakk Karateklubb

Kontingent er 150 kr per individuelle klasse, mens kontingent for katalag er 300 kr. Det vil være åpent for ettepåmelding i kata men prisene vil da stige med 50 kr/klasse. (Påmeldingen vil være stengt en kort periode mellom ordinær påmelding og etterpåmelding. Ved ønske om etterpåmelding i kumite, ta kontakt - dette vil avhenge av om trekningen allerede er gjort.) For at vi skal kunne planlegge og utføre stevnet på en god måte er det ønskelig at man melder seg på innen ordinær frist. Vi ber derfor klubbledere hjerlper til med å sørge for  at alle som ønsker å delta, har meldt seg på senest denne datoen


Alle utøvere må være på plass i god tid. Dersom du kun skal være med i kumite er det greit å komme kl 12.30.  Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl 16.00 men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling for de yngste i kata (og, om tidskjemaet tillater, også i kumite) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles. Trekningslister vil bli hengt opp i hallen. 

Det blir vanligvis tatt bilder og film under stevnet og at man må regne med at dette vil deles på sosiale medier. Vi ber imidlertid alle ta hensyn spesielt med tanke på barn, og evt be om tillatelse før video/foto av enkeltindivider publiseres.


Vi sees!

Mvh

Marienlyst Karateklubb

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon