Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Thoracic outlet syndromes - Norsk Osteopatforbund

En praktisk workshop med en helhetlig tilnærming, inkludert kliniske betraktninger og behandlingsteknikker.


Velkommen til workshop med Geir Elvbakken!

Geir startet sin kliniske praksis som fysioterapeut i 1985. Han ble deretter uteksaminert som osteopat fra osteopatiskolen i 1997, og jobbet som assistent ved den norske utdanningen fra samme år og frem til 2000. Geir var også en av hovedlærerne på deltidsutdanningen innenfor feltet visceral osteopati fra 2000 til 2011, og deretter på bachelorutdanningen frem til 2014. Han har i hele perioden jobbet i egen klinikk på Orkanger og i Trondheim, hvor han i dag også har sitt daglige virke. 

«Jeg har hele tiden jobbet mye med kvinnehelse og idrettsmedisin i tillegg til generell osteopati. Helhetlig tilnærming til pasienten har vært det som har fascinert meg mest med osteopati. Som osteopater har vi fått unike redskaper å jobbe med slik at vi kan være i stand til å finne ut av hva som feiler pasienten og hvordan vi skal gå videre med problemstillingen sammen med andre profesjoner»


Workshopen har undertittel: «Kan fall forover på håndleddene gi et thoracic outlet lignende problem?» 

I løpet av dagen vil vi se på hvordan vi som osteopater kan adressere denne typen problematikk. Følgende vil bli gått igjennom, med fokus på en helhetlig tilnærming: 

-    Kliniske betraktinger om skademekanismer og strukturer som kan være påvirket 

-    Undersøkelse av relevante områder 

-    Osteopatiske prinsipper og relevante behandlingsteknikker fra håndledd til nakke

-    Oppsummering og faglig diskusjon relatert til problemstillingen


Det vil i hovedsak være en praktisk workshop hvor osteopatien står i sentrum og deltageren vil sitte igjen med kunnskap som enkelt kan overføres til klinisk praksis. 


Til informasjon: 

4. års studenter ved osteopatiutdanningen er velkomne, til medlemspris. 

Lett lunsj og pausebevertning er inkludert i prisen. 

Påmeldingen er bindende og ved eventuell sykdom må egen reiseforsikring benyttes.


Registration form

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *