Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Webinar - erfaring med behandling av covid-19 pasienter

Covid-19 pandemien har nå prega samfunnet vårt – og ikke minst helsevesenet – i godt og vel et år.
Vi fysioterapeuter har hatt – og har fremdeles - en sentral rolle i behandling av pasienter med Covid-19.


Til å begynne med var det lite forskning, og få erfaringer å støtte seg på og for de aller fleste ble «veien til mens man gikk». Vi er så heldige å få Mari Overgård som er spesialfysioterapeut og som jobber på Hovedintensiv ved St. Olavs hospital på besøk torsdag 27. mai. Hun vil dele sine erfaringer fra det siste året og behandling av pasienter med Covid-19. I tillegg vil fysioterapistudentene Marthe Korsvoll og Lars Håkon Beermann Hellan fra NTNU presentere bacheloroppgaven sin som de skrev om Covid-19 høstsemesteret 2020.


Vi skulle gjerne presentert erfaringer fra behandling av pasienter med gjennomgått Covid-19 sykdom i kommunehelsetjenesten, men har ikke lykkes i å finne foredragsholdere her. Det er derfor fint om noen av tilhørerne har erfaringer herfra som de vil dele etter foredraget.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon