Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Deltager.no har mange bruksområder men er som oftest tilknyttet påmelding av arrangement, kurs, konferanser eller medlemsbetalinger. Hvis du ønsker mer informasjon om transaksjonen så kan du gjøre et søk her.
Du kan bruke funksjonen i «Informasjon om trekk fra konto» til å sende ut ny ordrebekreftelse til deg selv.
Hvis du har et spørsmål angående et arrangement må du ta kontakt med arrangøren. Kontaktinformasjonen kan du finne på påmeldingssiden til det gjeldene arrangementet. Du kan søke etter arrangementet her.
Ja, tjenestens nettsider er sikkerhetssertifisert, noe som innebærer at all kommunikasjon mellom brukere og nettsiden skjer på en sikker måte. Betaling skjer ved bruk av Netaxept sin løsning. Netaxept benytter krypteringsteknologi som sikrer at ingen kan "lytte av" de data som registreres i forbindelse med gjennomføring av betalinger. Vi oppbevarer heller ikke kredittkortnummer som deltager benytter ved betaling av påmeldingen
De data som deltageren må oppgi for å kunne melde seg på et arrangement vil bli lagret, men det er opptil arrangøren å definere hvilken informasjon dette er. Våre standardfelter er for øvrig:
  • E-post adresse
  • For - og etternavn
  • Mobilnummer

Det kan også bli lagret informasjon om kontonummer, i de tilfeller det benyttes for refusjon av deltageravgift dersom deltager melder seg av et arrangement eller arrangementet blir avlyst.

Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet nedenfor.

Med deltager menes person som benytter Deltager.no i forhold til noe en virksomhet/arrangør tilgjengeliggjør via Deltager.no og som gjelder konteksten medlemskap o.l.

Med Arrangør menes den person, virksomhet og-/ eller juridiske enhet som har tilbudt og tilgjengeliggjort noe via Deltager.no.

Download

Alle arrangører mottar en brukerhåndbok når de registrerer seg. Vi vil alltid anbefale å lese gjennom denne eller kikke igjennom «Tips og triks». Du kan laste ned brukerhåndboken og «Tips og triks» under:

Brukerhåndbok Brukerhåndbok
Tips & Triks Tips & Triks

Som arrangør koster det kr. 8,- (ekskl. mva.) per påmeldte deltager samt 3,5 % (fritatt for mva.) i transaksjonsavgift på beløpet som innbetales. Se også prisliste for arrangører for mer informasjon.

Priseksempel:
Dersom du har en billettpris på kr. 100,- blir kostnaden kr. 8,- (ekskl. mva.) + 3,5 %. Det utgjør kr. 13,50 som vi trekker fra når vi gjør utbetalingen til deg. Som arrangør får du utbetalt 100,00 - 13,50 = kr. 86,50
Alle rapporter som omfatter utbetalinger, rapport for tilbakeføring til deltageravgift eller en mer overordnet rapport finner du i menyen «Økonomi og administrasjon».

Alle rapporter kan eksporteres til Excel. Deltagerrapporten viser en total deltagerliste på tvers av arrangementene og vil således ikke inneholde arrangementspesifikke informasjonsfelter. Hvis du ønsker en detaljert deltagerliste for et aktuelt arrangement anbefaler vi bruke den du finner i arrangementoppsettet ditt.
Du kan når som helst endre påmeldingsfrist. Klikk på «Se arrangementer» fra menyen på venstre side og velg ønsket arrangement. Inne i arrangementoppsettet kan du endre påmeldingsfrist, starttidspunkt, sluttidspunkt samt publiseringsperiode når du måtte ønske.
Underarrangør er en utgrening av hovedarrangøren. For eksempel hvis dere er et fleridrettslag så kan dere ha en underarrangør for hvert idrettslag (håndball, fotball osv.). Dette gjør det enklere å holde oversikt over innbetalinger, påmeldinger og arrangementer. Det er ikke noe krav at man må benytte underarrangør.
Du kan sende ut både epost og SMS til deltagere på et arrangement. Dette kan du finne inne på arrangmentssiden under «meldinger». Utsendelse av SMS koster 0,80,- (ekskl mva.) per SMS.

Du kan også sende ut e-post og SMS varslinger automatisk gjennom modulen «Automatisk SMS og e-postvarsling». Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Du kan gjenbruke dine gamle arrangementer som en mal for framtidige arrangement. Fra menyen på venstre side velger du 'Registrer nytt' > 'Gjenbruk tidligere registrert arrangement'. Du vil kunne velge mellom alle tidligere arrangement, disse vil ligge sortert etter årstall.
Prosjektnummer kan aktiveres (kostnadsfritt) slik at man får ett referansenummer ved utbetalinger. Dette prosjektnummeret må du legge når du oppretter arrangementet ditt.

Vi gjør oppmerksom på at man ved bruk av prosjektnummer får separate utbetalingsrapporter for hvert prosjektnummer.
Alle typer arrangementer der du har behov for enkel påmelding og (evt. betaling) kan registreres hos oss. Det er opptil hver enkelt arrangør å bestemme om man ønsker å bruke betalingsløsningen.
Som arrangør må du først registrere deg, for registrering klikk her. Når skjemaet er fylt ut, vil du automatisk bli logget inn som arrangør og er klar til å sette opp ditt arrangement.

Du vil også motta en velkomstmail fra oss med brukerveiledning og litt mer praktisk informasjon. Denne e-posten sendes til den som er oppgitt å være ansvarlig for arrangørkontoen. Du kan da umiddelbart logge inn på Deltager.no for å se på funksjonalitetene og starte påmeldingene.
Ja, tjenestens nettsider er sikkerhetssertifisert, noe som innebærer at all kommunikasjon mellom brukere og nettsiden skjer på en sikker måte. Betaling skjer ved bruk av Netaxept sin løsning. Netaxept benytter krypteringsteknologi som sikrer at ingen kan "lytte av" de data som registreres i forbindelse med gjennomføring av betalinger. Vi oppbevarer heller ikke kredittkortnummer som deltager benytter ved betaling av påmeldingen.

Brukervilkår

Generelt
Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet nedenfor.
Med deltager menes person som benytter Deltager.no i forhold til noe en virksomhet/arrangør tilgjengeliggjør via Deltager.no og som gjelder konteksten medlemskap o.l.
Med Arrangør menes den person, virksomhet og-/ eller juridiske enhet som har tilbudt og tilgjengeliggjort noe via Deltager.no.

Last ned

Betingelser og bruk for deltagere
Betingelser og bruk for arrangør

Ta gjerne kontakt med oss


Kontaktinfo
+47 23 27 35 01

Åpningstider
mandag - fredag
09:00 - 17:00