Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kirken mot 2030

Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.

«Alt må erobres, bror. Bare taperen tror han er fremme hver kveld. Det er alltid nødvendig å seile.» Slik uttrykker Kolbein Falkeid det i «Til havs, Sao Raphael»

Kirken lever i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Hvordan skal vi navigere, eller «seile»? Hva vi tenker om fornyelse og endring er avhengig av tidsperspektivet og visjoner. Hva som skaper endring kan variere. Noen ganger er samfunnet og menighetens rammebetingelser drivkrefter for utvikling, og i andre tilfeller kommer drivkrefter fra menigheten og enkeltpersoner.

Vi inviterer til dagsseminar med mål om å være et møtested for kirkelige ledere som vil:

  • Tenke lange og store tanker om en kirke i endring i et mangfoldig samfunn. 
  • Møtes og reflektere sammen med andre om systematisk utviklingsarbeid i menigheter.  

Kurset arrangeres av MF KOM – kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet, i kontakt med Kirkerådet og KA.

 

Registreringsskjema