Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Scenekunsthelse

4. november 2019 arrangerer «Et langt liv i scenekunsten - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse» seminaret ScenekunstHelse. Vi spør: Hvilket fokus har vi på helse for scenekunstnere i Norge? Hva finnes av lover og rettigheter på området, og hvilket ansvar har vi som arbeidsgiver og utøver for egen og andres helse? Hvilken kultur og hvilke holdninger regjerer ute i felten, og hva finnes av virkemidler rettet mot helsefremmende tiltak sett opp mot prestasjon innen scenekunsten?

God helse er en nødvendighet for å kunne prestere på topp nivå som utøvende kunstner. I en tøff studie- og arbeidshverdag preget av få faste ansettelser og stor frilansvirksomhet er det lett å prioritere kunnskap om helse bort fra den daglige agendaen. Med dette seminaret ønsker vi å øke fokus på betydningen av en sunn helse i scenekunsten. Vi søker å finne ut av hvordan kunstnerne og deres arbeidsgivere i dag møter og blir møtt i helserelaterte situasjoner, vi søker å få svar på rettigheter og lover på området, og vi håper å se et målrettet arbeid for helsebringende tiltak rettet mot scenekunsten via virkemiddelapparatet og ikke minst gjennom statlige føringer til feltet. 

Stikkord for seminaret: Frilanshelse, ansattehelse, dansehelse, sangerhelse, skuespillerhelse, musikerhelse, studenthelse, fysisk helse, mental helse, ansvar og plikter, HMS på arbeidsplassen, lover og rettigheter, satsningsrelatert arbeid og virkemidler.


Seminaravgift: kr. 50,-  (forhåndspåmelding)


Kveldens Panelleder:  Maren Ørstavik/pianist, Journalist og kritiker i Aftenposten.


Kveldens program:

18.30: 

Velkommen ved nettverket


18.45: 

Innledning - Videodokumentasjoner: Scenekunstnere forteller sin helsehistorie


19.10 - 19.45:

Panelsamtale 1: Hva er gjeldende lover, rettigheter og plikter på området? 

I scenekunstfeltet jobber de fleste i midlertidige ansettelser og i avgrensede oppdrag som selvstendige næringsdrivende, dette ofte i kombinasjon, og med et generelt lavt inntektsnivå. En viktig del av arbeidet med scenekunst er også øving, trening, utvikling av egne ferdigheter og nødvendig kompetanseheving, altså arbeid som ikke er betalt. Hvordan påvirkes man som scenekunstner av lover, rettigheter og ytelser på område når sykdom, skade eller feks. graviditet oppstår?

Panel 1:

Innlegg 1 - 10 min.: Hans Marius Graasvold, Advokat 

Innlegg 2 - 10. min.: Haakon Hertzberg/assisterende direktør kunnskapsavd. Arbeids- og velferdsdirektoratet

Samtale 15 min: Kort utdypende samtale med panelleder. 


19.50 - 21.15 :

Panelsamtale 2: 

SPM: Tar vi ansvaret for rettigheter og lovverk på område? Et nærmere blikk på kultur, uskrevne regler og holdninger i scenekunstbransjen til skader, sykdom, forventninger til prestasjon o.a., og virkemidlene som må til for å styrke fokus på scenekunsthelse.


Panel 2: 

KHIO/utdanning: Victoria Meirik/Dekan Teater og dans   

NTO/arbeidsgiverorganisasjon: Morten Gjelten/direktør       

CREO/fagforbund: Christine Thomassen/ nestleder

Hilde Fredriksen/Olympiatoppen


Kort Bio:

Panelleder: Maren Ørstavik: Maren Ørstavik er journalist og kritiker i Aftenposten. Hun er utdannet pianist fra Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Theater Hannover, og skrev masteroppgave ved Universitetet i Oslo om Arne Nordheim og norsk musikkritikk.


Panel:

Hans Marius Graasvold arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, personvern, arbeidsrett og strafferett. Graasvold er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Disse omfatter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk oversetterforening (NO), Norsk skuespillerforbund, Norske dansekunstnere (NODA), Norske scenografer, Norske audiovisuelle oversettere (NAVIO), Norske kunsthåndverkere, NOPA, Norsk komponistforening og Den Norske Fagpresses Forening.

Graasvold har tidligere arbeidet som underdirektør i Forbrukerrådet (2007-2010) og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2002-2007).

Han er medlem av Personvernnemnda (fra 2013), og tidligere medlem av Domeneklagenemnda (2010-2014), Forsikringsskadenemnda (2007-2010) og Kultur- og kirkedepartementets TV- utvalg (2009).

Graasvold er mye brukt som foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett blant annet ved UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger.

Utgivelser: "Norsk Skribentrett" (Universitetsforlaget 2006) sammen med Eirik Djønne og Jon Bing, "Pekeransvaret" (Complex 10/02).


Victoria Meirik (45) er regissør og har mellom anna arbeidd ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Ho har fungert som dekan ved avdeling Teaterhøgskolen sidan 1. oktober 2018 og er no tilsett i ei åremålsstilling på fire år.

For tida har ho óg regi på Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar på Det Norske Teatret / Rommen scene, med urpremiere 12. juni. 

Meirik har hatt fleire verv og oppdrag, mellom anna som kunstnarleg leiar for Norsk Dramatikkfestival og fekk i 2010 Heddaprisen for beste regi for "Antigone" på Trøndelag Teater.

Meirik er utdanna ved Amsterdamse Hogeschool voor der Kunsten i Nederland og Universitetet i Oslo, og har dessutan studert drama ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og teatervitskap ved Universitetet i Oslo.


Morten Gjelten er direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO) — den sentrale interesseorganisasjonen for profesjonelle virksomheter på musikk- og teaterområdet.

Han er utdannet ved NHH i Bergen på 80-tallet, og har vært knyttet til scenekunsten i hele hans 30-årige yrkesliv, blant annet som som direktør ved Det Norske Teatret og Trøndelag Teater.


Christine Thomassen ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2014. Hun er utdannet ballettdanser fra Elmhurst Ballet School og Royal Ballet School i London og er solist i Nasjonalballetten. Hun har danset i Nasjonalballetten fra 1996 og har også vært engasjert ved English National Ballet. Christine har vært tillitsvalgt for danserne i Nasjonalballetten og leder i Oslo Ballettforening. Hun har også studert organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Christine representerer Creo i LOs Representantskap, Kunstnernettverkets trygd- og pensjonsutvalg, FIM (International Federation of Musicians), Nordisk Musiker Union, LO Selvstendig og Musikkindustriens Næringsråd.

Siden 2015 har hun vært vara styremedlem i Fond for lyd og bilde, og sitter også i utvalget for gjenopptakelse av scenekunst.


Hilde Fredriksen - fysioterapeut/manuellterapeut

Utdannelse: spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi. Master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. For tiden PhD-stipendiat ved NIH med prosjekt om forebygging av skulderskader i håndball.

Erfaring: Hun har jobbet ved Olympiatoppen siden 1992. Tidligere fysioterapeut for ulike særforbund, og ved seks OL, hvor hun var ledende fysioterapeut for det norske teamet i London 2012 og Rio 2016. De siste årene har et hovedfokus vært skadeforebygging og prestasjonsutvikling gjennom arbeid i tverrfaglige team rundt eliteutøvere.

Var i en toårsperdiode engasjert som fysioterapeut for helseteamet ved Nasjonalballetten, med hovedfokus på teambygging, samt tverrfaglighet i rehabilitering og ivaretakelse av helheten rundt danserne.


Haakon Hertzberg er assisterende direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet med ansvar for politikk og regelverksutvikling. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har mange års erfaring fra Rikstrygdeverket og NAV, der han i flere år ledet juridisk seksjon.


Registreringsskjema