Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Samfunnsfagkonferansen 2019

Velkommen til konferanse i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga  i lærer, lektor- og barnehagelærerutdanningene


Sted:  Høgskolen i Østfold (Halden)

Tid: 20.-21. november 2019


Førprogram for PhD deltakerne 19. november

 

13.00 – 16.00 Stipendiatsamling

18.00 – Middag for stipendiater


Konferansen Grenseløs læring – samfunnet i en digital virkelighet

Dag 1 - 20 november

8.00 Registrering, kaffe og frukt

9.00 Åpning – med musikalsk innslag

9.15 Velkommen fra arrangementskomiteen

9.30 Mediemyndighet i en digital tidsalder, Keynote speaker Paula Bleckmann (holdes på engelsk)

10.15 Pause

10.25 To inviterte kommentarer til P. Bleckmanns foredrag og åpning for spørsmål fra salen

11.30 Lunsj

12.30 Parallellsesjoner

14.00 Pause

14.15 Parallelle rundbordsesjoner: Fagfornyelsen/Rammeplanen og digitalisering.

15.45 Informasjon om kveldens opplegg

16.00 Årsmøte i nettverket, med kaffe og kaker

17.00 Transport til Fredriksten festning

17.30 Omvisning på Fredriksten festning

19.30 Middag på Fredriksten festning


Dag 2 - 21 november

9.00 Musikkinnslag ved Hiof-studenter

9.15 Arrangementskomiteen informerer

9.30 Parallellsesjoner

10.30 Pause

10.45 Parallellsesjoner

12.15 Lunsj

13.00 Digital danning, Keynote speaker Kjetil Steinsholt

14.00 Paneldebatt om digital fremtid i samfunnsfagene

15.00 Avslutning


For mer informasjon om konferansen:

Samfunnsfagkonferansen 2019

 

Registreringsskjema