Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Lær hvordan du mestrer egen hjerne: Kurs i Coaching Genius og kognitiv nevrovitenskap

Et kurs i avansert, systemisk coaching for deg som vil mer, og som søker det neste steget i egen utvikling.


Få effektive verktøy fra banebrytende, moderne coachingspsykologi, som går dypere enn tradisjonell prestasjonscoaching.


Kurset gir et repertoar av konkrete, kraftfulle teknikker til bruk i selvutvikling og endringsarbeid, for deg selv og egne kunder.


Det unike med disse verktøyene er at de går til roten av utfordringene, framfor å operere i overflaten med symptomer. 


Kurset viser deg hvordan du identifiserer og endrer dypere lag av begrensende meningsdannelse, overbevisninger, holdninger og følelsesresponser. 


Verktøyene du lærer tilrettelegger for følgende gevinster:

  • En mer stabil følelse av indre ro og trygghet i motgang og medgang
  • Økt selvtillit og evne til å stole på deg selv, selv når det butter imot og andre mener mye
  • Tydeligere kommunikasjon overfor andre om egne tanker, følelser og grenser
  • Bedre og nærere relasjoner til andre
  • Evnen til å holde motivasjonen oppe og handle slik du trenger for å nå langsiktige mål
  • Å kunne gå inn og ut av flyt/ dyp konsentrasjon etter eget ønske
  • Økt produktivitet på jobb og mer effektiv problemløsning
  • Større klarhet, glede og kreativitet i livet.


Som en bonus, har vi lagt til en tilleggsdel med teori i nevrovitenskap og siste hjerneforskning. 


Du øker din forståelse for hvordan coaching virker på hjernen og nervesystemet i en endringsprosess fra et nevrovitenskapelig ståsted. 


Du lærer også hvordan hjernen påvirkes ulikt av coaching som skaper faktisk endring, sammenliknet med coaching som opererer i overflaten med symptomer. 


Kurset gir internasjonal sertifisering i coachingprogrammet Coaching Genius, også kalt Accessing Personal Genius (APG), via International Society of Neuro-Semantics.


Kursledere er Jeanette Sleveland og Mariann Deila, og vi er to av kun fem trenere i Norge som er kvalifisert til å sertifisere andre coacher i disse metodene.

Kurs: Coaching Genius og kognitiv nevrovitenskap: Lær hvordan du mestrer egen hjerne.

Dato: 04. - 06. desember 2020
Tid: 09.00 - 18.00 alle dagene
Sted: Sjøholmen kunst og kulturhus i Sandvika, Sandviksveien 130

Begrenset antall plasser!


Din investering: 

Pris: 11.900 kr 


Dette kurset går under fanen nevrosemantikk, læren om hvordan vi gir mening til våre erfaringer. For å kunne delta på våre nevrosemantikk-kurs kreves minst tre dagers kurs i NLPs grunnleggende struktur og kommunikasjonsforutsetninger.


Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen. 


Hvorfor dette kurset? 

Føler du ofte at du mangler noe i arbeidet som coach – for å hjelpe kundene dine til varige endringer? Opplever du stadig at kunder faller tilbake i gamle destruktive mønstre, selv om du har guidet kunden til tilsynelatende banebrytende bevisstgjøringer?


Kanskje har du opplevd det selv også? At du er bevisst hva som er dine mentale utfordringer, likevel greier du ikke å snu dem?


Eksempler: Kanskje vet du rasjonelt at du er god nok som du er, likevel føler du deg stadig dum og mindreverdig? Kanskje er du fullt klar over at alle mennesker har ulik modell av verden, og at du ikke bør personliggjøre det hvis andre mener noe annet enn deg, likevel lar du deg påvirke mer enn du ønsker?


Skulle du ønske det fantes verktøy som kunne fasilitere for at du ikke bare tenker annerledes, men også føler det? Er du på jakt etter teknikker som kan bistå kundene dine på et dypere plan, slik at de ikke kommer tilbake igjen og igjen med de samme symptomene?


Da er dette rette kurset for deg.


Coaching Genius er utviklet av psykologen Dr. L. Michael Hall, og har siden 1995 hatt over 100.000 deltakere over hele verden. Hall er en av grunnleggerne av nevrosemantikk. Hall har skrevet over 50 bøker de siste 35 årene, og er en pioner i coachingfaget internasjonalt.


Teoridelen om nevrovitenskapen er basert på arbeidet til Dr. Irena O`Brien, som har studert coaching og nevrovitenskap i over 20 år.  Det betyr at du får kunnskap og evidensbaserte praktiske verktøy spesielt rettet mot coaching. O´Brien er kjent for å gjøre komplisert fagstoff lettfattelig og baserer seg på nyeste forskning om hjernen og nervesystemet.


Vi ønsker å gjøre dette gullet fra moderne coachingpsykologi tilgjengelig for flere, og tilbyr kurset for første gang i denne formen for allmennheten.


Hva er nevrosemantikk, og hvordan skiller tilnærmingen seg fra mye annen coaching?

Nevrosemantikk er en systemisk coaching- og kommunikasjonslære om hvordan vi gir mening til våre erfaringer. Nevrosemantikk  bygger blant annet på kognitiv psykologi. Nevrosemantikk tar NLP til et nytt nivå og gir coacher og veiledere et vell av nye verktøy for personlig vekst og fremgang. 


Det som gjør disse verktøyene unike, er at de tilrettelegger for at du som coach raskt og effektivt hjelper kunden din til kjernen av problemet. Når vi løser årsaken, opphører symptomene.


Eksempel: Lise gruer seg til å gå på jobb, fordi hun skal i et møte med lederne i selskapet. Rasjonelt vet hun at hun har gjort en god jobb, og erfaringene tilsier at møtet kommer til å gå helt fint. Likevel frykter hun at de skal tenke at hun ikke har levert godt nok. Hun ser for seg ansiktene deres i alvorlige folder, hun forestiller seg lederne som store og mørke. I frykten betyr de alvorlige ansiktene at hun ikke har levert.


Dette er symptomer. Hvis vi hadde jobbet i overflaten, kunne vi som coacher valgt å løse dette ved å hjelpe henne til å endre filmen hun spilte av i hodet, slik at hun så for seg mer støttende bilder. Vi kunne oppfordret henne til å stå foran speilet og lage powerpose og snakke godt til seg selv.


Det ville imidlertid ikke løst problemet. Det ville fått henne til å føle seg bedre der og da, og kanskje hjulpet henne noe i møtet. Det ville ikke løst årsaken til frykten og mindreverdighetsfølelsen, den hadde kommet tilbake ved en ny trigger senere.


Årsaken ligger dypere, og først og fremst i egen selvoppfatning og selvfølelse, og i hennes egne forventninger til seg selv. Disse projiseres over på lederne i dette møtet, og viser seg i form av symptomet «frykt».


Med øvelsene fra Coaching Genius får Lise hjelp til å endre driveren, årsaken, til de begrensende følelsene, som ligger i tankene bak tankene. 


I nevrosemantikken  jobber vi med hvordan vi reflekterer, fortolker, tenker og føler om våre erfaringer. Dette er en systemisk og helhetlig prosess hvor vi arbeider med dypere overbevisninger, verdier og emosjonelle drivkrefter. Ved å arbeide med hvilke mønstre, rammer og strukturer vi setter våre tanker inn i, og med hvordan vi anvender disse for å fortolke hverdagens situasjoner, vil vi lettere kunne få varige, positive endringer.


Coaching Genius gir deg et stort repertoar av konkrete og anvendelige øvelser du umiddelbart kan ta i bruk på deg selv og i egen praksis som coach.

 

Registreringsskjema