Grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge. Hvordan oppdage og følge opp?

Mellom 30-50% av alle seksuelle overgrep mot barn blir utført av andre barn og unge under 18 år. Omtrent 1/3 av disse igjen har en kognitiv funksjonsnedsettelse. Både de som blir utsatt, og de som utøver, trenger å få vurdert deres behov for ulike tiltak for å forebygge nye overgrep. Tiltakene kan være rettet mot barn og unges livsarenaer som hjem, barnehage, skole og tilrettelagte tilbud. Videre må behov for helsehjelp bli vurdert av mennesker med helsefaglig kompetanse ansatt i helsetjeneste. Arbeid for å forebygge skadelig seksuell atferd er et nasjonalt satsingsområde. 

  • Målgruppe: Ansatte i barnehage og skole, barnevern, helsesykepleiere, pedagogisk psykologisk tjeneste, helse og omsorgstjenestene i kommunen. Ansatte i spesialisthelsetjenesten og politi.
  • Arrangør: Helse Fonna BUP og Habiliteringsavdelingen i samarbeid med Bufetat MST.
  • Kontaktperson for spørsmål: [email protected] og [email protected] 

Forelesere

Hilde Solland Plassen er politispesialist TA/SA hos Sør-Vest politidistrikt. Hun har lang erfaring med saker vedrørende vold og overgrep mot barn og voksne. Hun har også lang erfaring med avhør av barn. Bidrar nå med fagutvikling vedrørende avhør av barn og sårbare voksne og er rådgiver i saker vedrørende seksuelle overgrep, samt opptatt av å bidra til et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. 

Oddfrid Skorpe Tennfjord er psykolog phd ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Hun koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd, er med i redaksjonen for nettsiden seksuellatferd.no og koordinerer Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA)

Bindende påmelding innen 06.02.23 Fagdagen er gratis, men ved uteblitt oppmøte belastes en med 300kr. Det er plass til 300 deltakere, første mann til mølla.

Obs! Benytt parkeringsplass på sørsiden av E134, med ca 3 minutters gangavstand til kulturhuset. Parkering framfor lokalet er kun inntil 4 timer.

  • Tid: Torsdag 23.02.23 kl. 09.00 – 15.00 
  • Registrering fra kl 08.30 
  • Sted: Tysværtunet 
  • Kostnad: Gratis  

 

Praktisk informasjon
Sted: Tysværtunet
Startdato: 23.02.2023 kl. 09:00
Påmeldingsfrist: 22.02.2023 kl. 23:00
Aksdalsvegen 157
Aksdal
5570
Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Malin Lillenes Tvedt
[email protected]
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon