Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Påmelding offentlig sektor- Munnhulekreft og bivirkninger ved kreftbehandling

Kurs 22.02.2024


Kl. 18.30-21-30 på Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger


«Munnhulekreft og bivirkninger ved kreftbehandling»

"Moderne kreftbehandlingForedragsholder:

Sigbjørn Løes, Inger Marie LøesMunnhulekreft og bivirkninger ved kreftbehandlingKreft i munnhulen er av og til en klinisk opplagt diagnose, men ofte er det vanskelig å både legge merke til og diagnostisere korrekt. Tannleger har en unik mulighet til å oppdage munnhulekreft på et tidlig stadium, men det krever litt oppmerksomhet. Foredraget tar for seg klinisk diagnostikk av munnhulekreft, differensialdiagnoser og behandlingsforløp.

Kreftbehandling, også av kreftformer utenfor munnhulen, gir ofte alvorlige bivirkning som har betydning for tannhelse og eventuell tannbehandling. Hva må vi være oppmerksomme på hos disse pasientgruppene?


Moderne kreftbehandling

Tradisjonell kreftbehandling som cellegift og strålebehandling har mange velkjente bivirkninger som er relevante for tannleger. De senere årene har det imidlertid dukket opp en rekke nye behandlingsmodaliteter som det er vanskeligere å holde oversikt over. Hva er egentlig immunterapi? Hva er presisjonsmedisin? Protonstråling er også̊ noe som kommer. Er dette «tryggere» enn tradisjonell kreftbehandling når det kommer til tannbehandling? Og ikke minst: Er det mer effektiv kreftbehandling?Om kursholderne

Sigbjørn Løes er avdelingssjef ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus det meste av tiden og professor ved UiT Norges arktiske universitet en gang imellom.


Inger Marie Løes er overlege ved Kreftavd., Haukeland universitetssjukehus. Tidligere PhD og postdoc ved UiB og Mohn kreftforskningslaboratorium.


Målgruppe

Tannleger og tannpleiere


Språk


Norsk

 Påmelding

Påmelding skjer via deltager.no. Der vil man finne kurset under Rogaland tannlegeforening. Det vil ikke være mulig med påmelding etter påmeldingsfristen. Avmelding vil bli belastet med et overføringsgebyr. Avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke. Det er heller ikke mulig å få delta på kurset ved uanmeldt oppmøte «i døren» på kursdag.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon