Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Bitsdagen 2024 - Bits fagdag om betalingsformidling

Bits har gleden av å invitere deltakerne i Bits og deres bankallianser til fagdag tirsdag 16. april 2024.

Formålet med arrangementet er å utforske ulike temaer innenfor betalingsformidling, dele kunnskap og nyheter samt etablere en ramme for dialog og nettverksbygging.

Våre fageksperter vil presentere og diskutere sentrale trender, aktiviteter og prosjekter som berører næringens felles infrastruktur. 


Hovedtemaer for fagdagen er:

  • Pågående endringer i norsk betalingsinfrastruktur

  • Norsk betalingsformidling i et europeisk rammeverk

  • Sikkerhets- og beredskapsarbeid

  • Trygge forbrukere


Pris: 1500 kr eksl. mva.


Registrering starter kl. 09.00.

Faglig starter kl. 09.30.

Fagdagen avsluttes med mingling og servering for de som ønsker det kl. 16.45-19.00 (inkl.i pris).


Se vedlegg for oppdatert program.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon