Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Boazodoallokonferánsa 2022

GOS:  Diehtosiida, Guovdageainnus

Goas:  30.11.-01.12.2022


Mánggat máhttovuogádagat - okta boazoealáhus

Fágalaš konferánsa boazodoalu árbevirolaš máhtu birra rievddadeaddji servodagas. Mii háliidit lágidit saji duohta ságastallamii badjeolbmuiguin/boazosapmelaččaiguin boahtteáiggi boazodoalu birra.

Gos mii ovttastahttit iešguđetlágán máhttovuogádagaid doalahan dihte bistevaš sámi boazodoalu. 

Mii háliidit juogadit ja digaštallat boazodoalu ođđaseamos dutkanbohtosiid birra ja bovdet dál boazosápmelaččaid leahkit mielde ovdanahttit boazoealáhusa mastergráda oahpu.


Different knowledge systems - one reindeer husbandry 

Academic conference on the traditional knowledge of reindeer husbandry in a changing world. We want to create a real dialogue with reindeer herders about future reindeer husbandry.

We want to reconcile different knowledge systems to maintain the sustainable Sámi reindeer husbandry. We will share and discuss latest research results on reindeer husbandry.

We invite reindeer herders to contribute to the development of a master's degree program in reindeer husbandry.


Ulike kunnskapssystemer - én reindrift

Faglig konferanse om reindriftens tradisjonelle kunnskaper i et samfunn i endring. Vi ønsker å skape en reell dialog med reindriftsutøvere om fremtidig reindrift. 

Vi ønsker å forsone ulike kunnskapsystemer for å opprettholde den samiske bærekraftige reindriften. 

Vi vil dele og diskutere reindriftens nyeste forskningsresultater. Vi inviterer reindriften og andre fagmiljløer til å bidra i utviklingen av et mastergradsstudium i reindrift.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon