Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

HTFs sommerkurs: Erosjoner - hva vet vi i 2024?

Hedmark tannlegeforening har igjen gleden av å invitere til sommerkurs på vakre Atlungstad Brenneri.

13.juni tilbyr vi et 2,5 timers kurs med tittelen "Erosjoner - hva vet vi i dag?". Erosjoner er en stadig økende problemstilling, men hva kan vi gjøre med det?  Kurset passer for både tannleger og tannpleiere, og for tannhelsepersonell i både offentlig og privat sektor. Vi håper dere samler teamet for å delta på dette.

Etter kurset blir det muligheter for et smakfullt måltid sammen med gode kollegaer. Da disker kjøkkenet opp med en deilig 2-retters middag. Vi anbefaler å bli med på middagen - i fjor var det en nydelig smaksopplevelse! 

Om kurset:

Erosjoner - hva gjør vi som tannhelsepersonell?

Kurset tar for seg diagnostiske verktøy for dentale erosjoner, som kan benyttes ved kliniske undersøkelser. Videre blir årsaksfaktorer som har sammenheng med erosjoner gjennomgått. Hvordan behandler vi slike skader når de har oppstått?  Hvilke forebyggende tiltak kan vi tilby, og hva gjør vi dersom skadene er så omfattende at man må igangsette operative tiltak?

- Diagnostikk

- Risikofaktorer og årsakssammenhenger

- Forebygging og operativ behandling

Kurset vil omfatte flere pasientkasus og ha et tydelig klinisk perspektiv. 

Om foredragsholderen:Amela Tulek har vært ansatt på NIOM  siden 2024. Hun er utdannet tannlege fra Bosnia-Herzegovina, og har tatt sin doktorgrad ved Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo. 

Hun er først og fremst interessert i utviklingsmekanismer for tannerosiv slitasje, behandlingsmodaliteter og forebyggende strategier. Prosjekter om slitasje av forskjellige direkte og indirekte tannrestaureringsmaterialer er et annet interessefelt. Forskningsarbeidet ved NIOM omfatter in vitro og in vivo studier samtidig som det samarbeides med forskere både i Norge og internasjonalt. Amela bidrar også til testing av tannmaterialer i henhold til ISO-standardene.


Nyttig informasjon

Husk å huke av for middag, dersom du ønsker å delta på den.

Program:

  • 16.30: Mingling, frukt og nøtter
  • 17.00: Kurset starter
  • 17.00-19.30: Kurs med innlagte pauser
  • 19.45: 2-retters middag og hyggelig samvær

Påmelding er bindende og kursavgiften vil ikke bli refundert ved avmelding eller uteblivelse på selve kursdagen. 

Drikke er ikke inkludert i kuvertprisen for middagen. 

 

Registreringsskjema