Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

ISACA Norway Chapter - Medlemsmøte Oslo 18.August

Velkommen til  ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

Endelig kan vi møtes igjen fysisk, etter et år med digitale møter. Høstens første møte vil omhandle både praktisk erfaringer med og mer teoretisk tilnærming til sikring av helhetlig og IT risikostyring i organisasjoner. 

Vi avslutter møte med en ISACA quiz før det som vanlig blir god tid til mingling for medlemmene våre. 

Vel møtt!


16:00-16:45
Velkommen 
Registrering og servering
16.45-17.00Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17.00-17.45.

Maren Maal, Manager at PwC and Head of internal ERM in PwC Norway  

Helhetlig risikostyring - fra teori til praksis

Maren arbeider med helhetlig risikostyring, sikkerhet og beredskap i PwC sin avdeling for Gransking og forebyggende tjenester. Tidligere har hun vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Der forsket hun på ulike temaer knyttet til risiko, spesielt risikovurderingsmetodikk og risikostyring.

 
Maren vil presentere utfordringene med å arbeide helhetlig med risiko med fokus på cybersikkerhet, og hvorfor det er behov for tverrfaglighet i møte med økende kompleksitet og avhengighet av teknologi. Ved å ha en mer bevisst holdning til risiko kan det gi et økt mulighetsrom for å bedre virksomhetsstyring og ledelse. Hun vil trekke på funn fra sin tidligere forskning og konkrete erfaringer med risikostyring i praksis.
17:45-18.00
Pause
18.00-18.45Marie Lahn Rømcke, Seksjonsleder for Technology & Services DEW Risk i DNB

Datadreven IT-risikostyring
De siste årene har IT blitt en større del av bankhverdagen og endringer skjer raskt. Derfor har DNB gått mot en mer datadreven IT risikostyring. Hvilke byggeklosser har vært nødvendige for denne utviklingen og hvordan jobbes det i hverdagen. Marie deler endringsreisen fra manuelle prosesser, Word risikoanalysedokumenter og Excel oppfølging til mer standardisering, automatisering og forenkling av risikostyringen gjennom fokus verktøystøtte, gjenbruk av data og merverdi av risikostyring i organisasjonen.


18:45-19.00
Pause
19.00-19.30

Quiz


19:45-
Diskusjoner og nettverksbygging


Møtet gir 2 CPE poeng.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon