Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

NKK TRINN 1 Instruktørkurs HHK

NKK TRINN 1 Instruktørkurs i regi av Hadeland Hundeklubb (HHK)

HHK arrangerer kurs for instruktører, trinn 1, helgene

15.–16. januar, 26.–27. februar, 19.–20. mars, 23.–24. april.

Instruktør er Hilde Ulvatne Marthinsen.

Kurset planlegges avholdt ved HHKs innendørshall i Molinna 2, 2750 Gran.  

Det er viktig å merke seg at en del ting må være på
plass. Hele kurset har obligatorisk oppmøte og man må være fylt 18 år.
Link til krav og utdanningsplaner:

https://www.nkk.no/getfile.php/13297381-1508411931/Dokumenter/Aktiviteter/Kurs%20og%20utdanning/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf

Du må ha 20 timer som hjelpeinstruktør sammen med en NKK-godkjent
instruktør. Ca. halvparten av dette bør tas i løpet av kurset. Viktig å merke seg
at alle timene må tas før eksamen.
Ta kontakt med en av disse i god tid slik at du er sikker på å kunne bli ferdig i
rett tid.
Bindende påmelding snarest, og senest innen 14.01.2022
Påkrevet dokumentasjon sendes til [email protected]
Påmeldingen er bindende.

Kurspris er kr. 4700,- og det inkluderer også materiell.
Maks 12 deltakere. Det kan være en ide og søke støtte til dette kurset hos klubben din.
Har du noe du lurer på ta kontakt med Atle Klæstad på mail
[email protected] / Telefon 48188211
Vi håper du blir med og at vi får et flott kurs med mange nye godkjente instruktører også fra klubben vår. 

For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav:                                                            

* være minst 18 år gammel
* være medlem i medlemsklubb
* forplikte seg til å virke som instruktør
* akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler
* i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav
 med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I
* oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:
* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C
* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1
* 2. premie kl II LP eller LP1 tittel
* Deltatt i kl II agility
* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere
* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve
* B-godkjent redningshund – ettersøkning i NRH og/eller NRO
* Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2
* 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel
* 2. premie Kreativ LP kl 2
* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat
Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli
lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.

                                                                                                                                                                            Pris: 2500,-kr medlem / 4700,-kr ikke-medlem/ Klubber som har forhåndsbetalt for sine medlemmer med faktura 0,-kr
Antall plasser: 12


Er du ikke medlem i NKK og Hadeland Hundeklubb, men ønsker å bli det?
Meld deg inn i dag!


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon