Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Fysisk kurs om PNES, psykogene ikke-epileptiske anfall, for helsepersonell på SSE

Nøkkelinformasjon:

  1. Målgruppen for kurset er psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
  2. Påmelding innen 19. april 2024
  3. Adresse er G.F. Henriksens vei 98, Sandvika. Undervisningspaviljongen (bygg D1)
  4. Kurset er søkt godkjent med 6 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 6 timers vedlikeholdskurs av Norsk psykologforening og 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.
  5. Kursbevis deles ut etter kurset

Program:

8.45 -9.30 PNES – en oversikt over diagnosen, utredning og behandling Overlege Antonia Villagran

9.45 -10.45 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning

11.00-11.45 Formidling av diagnosen- Ungdom med PNES hvordan går det på sikt? Fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud

11.45- 12.30 Enkel lunsj 

12.30-13.00 PNES hos barn og unge, case ved sykepleier Sissel S. Meriles 

13.00 -13.45 Psykologiske aspekter, Psykologspesialist Siv Bækkelund 

14.00- 14.45 Traume og dissosiasjon ved PNES - og implikasjoner for behandling ved psykologspesialist Akiah Astral Ottesen

15.00-15.30  Brukerrepresentant

15.30- 16.00 Kroppen og PNES ved psykomotorisk fysioterapeut Irene Barfoed Hauge


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Kursavgift
 *
Mobil
Vennligst oppgi arbeidssted
Betalingsmetode
 *