Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Emnekurs (18 t) for individuelle veiledere i allmennmedisin på Inderøya

ALIS-Midt har gleden av å invitere til emnekurs for individuelle veiledere i allmennmedisin på Inderøya. 

Kurset er utviklet for å gi alle som veileder og superviserer LIS 3 i allmennmedisin veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. 

Kurset består av to dagsamlinger med 6 ukers mellomrom.

Informasjon om kurset: 

Kursdager:Kursdag I 31.mars og 11.mai 
Klokkeslett:Kl. 9.00-16.00 begge kursdagene
Kurssted:Jegtvolden Fjordhotell, Inderøya 
Antall deltakere:28
Kursavgift:3900 kr
Dagpakke:700 kr x 2  (dagpakke inkludert lunsj for to kursdager) vil komme i tillegg til kursavgiften
Påmeldingsfrist:2.mars 
Forberedelser: ca 2 timer før hver kursdag 


Formålet med kurset: 
Å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon gjennom teori og praktisk trening. 

Målgruppen for kurset: 
Primært veiledere av ALIS i ny ordning for spesialistutdanningen i allmennmedisin. Andre veiledere i allmennmedisin (for LIS1) kan også søke.


Læringsmål som tilstrebes dekket av kurset: 

  • FKM LM-04: Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.

  • FKM LM-20: Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.

  • FKM LM -23: Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media. 

  • FKM LM-73: Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

  • ALM-002: Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering.

Kursansvarlig:

Nina Reimers, Lege ved ALIS Midt, spesialist i allmennmedisin og indremedisin.

Arbeidssted: Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune


Kursholdere:

Imad Hamadeh

Spesialist i allmennmedisin ved Åsen legekontor 


Børge Halfdan Winther

Spesialist i allmennmedisin ved Kirkegata legesenter


Forventet forberedelse til kurset: 

  • Les kursheftet om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksis. Ligger som vedlegg. 

  • Les spesialistforskriften med kommentarer

  • Les temaheftene Felles kompetansemål og Allmennmedisin kliniske læringsmål

  • Finn et eksempel fra egen læring mens du selv var under spesialisering i allmennmedisin. Hva var situasjonen ? Fikk du råd eller veiledning? Hva lærte du?

  • Finn også noen problemstillinger fra egen praksis hvor du ønsker veiledning på til bruk i  gruppe/triade på ferdighetstrening. 

Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. 

Registreringsskjema