Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

WORKSHOP - Spesialsøk / smeller (4t)

Spesialsok.no ønsker velkommen til WORKSHOP i spesialsøk / Smeller® i "Messebygget" på Malvik.

En WORKSHOP er i stor grad deltakerstyrt når det gjelder tema og innhold, men ledes av instruktør.

Krav for deltakelse
Deltagere må ha gjennomført "Intro-kurs i Smeller", "Grunnleggende kurs i spesialsøk og smeller" , kurs i Nosework eller ha grunnleggende erfaring med søk/nesearbeid.

OBS 1 - Ingen krav til ferdigheter for observatører uten hund.
OBS 1 - Familiemedlemmer av deltaker deltar gratis.

Generelt
Ved påmelding krysser du av for momenter du trenger hjelp til å jobbe videre med. Det kan også være:

 • nyinnlæring av spesielle momenter
 • tips til avlæring av uønsket atferd knyttet til søksarbeid
 • vurdering av hvordan du og hunden gjennomfører én eller flere øvelser/søksaktiviteter
 • mm

Vanligvis jobber vi med én og én ekvipasje, men dersom det er fokus på spesielle mål - som for eksempel miljøforstyrrelser - vil det kanskje være naturlig å ha flere hunder i lokalet samtidig. Det er enormt mye læring i å observere andre ekvipasjer som trener!

Mye av oppgaven som hundefører/trener av egen hund, handler om observasjon, bevisstgjøring, momenttrening, kreativitet, fleksibilitet, teknikk, etablere treningsmål og evne til å lage stegvise treningsplaner – for akkurat det individet man ønsker å trene.

Enten du har som mål om å konkurrere eller ønsker å lære mer for å komme deg videre i din egen trening, vil en WORKSHOP hjelpe deg til å finpusse øvelsene og utvikle både deg som hundefører - og hunden som søkshund.

Instruktør
Stig Meier Berg
Godkjent instruktør i spesialsøk
Grunnlegger av hundesporten Smeller®

Autorisert instruktør i hundesporten Smeller ®

Deltakeravgift

 • Deltaker med hund - kr. 250,-
 • Observatør (person uten hund) - kr. 100,-

  WORKSHOP'en er åpen for maks.:
 • 8 ekvipasjer
 • ubegrenset antall observatører uten hund

Dato og tidspunkt

Tilbudet er avsluttet:-)

Sted
"Messebygget" i Malvik

Påmeldingsregler
Du er påmeldt og har plass på kurset når kursavgifta er betalt via dette nettstedet.

Avmelding innen 14 dager før kursstart - full refusjon av kursavgift
Avmelding etter 14 dager - 1/2 refusjon
Avmelding mindre enn 1 uke før kursstart - ingen refusjon

Ansvar i forbindelse med kurs
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til.

Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.

Aktuelle smittevernregler

 • Ved mistanke om syk hund kan hunden ikke delta på WORKSHOP'en.
 • Dersom du ikke føler deg frisk på kursdagene må du holde deg hjemme.

Er du i tvil - ta kontakt med instruktør :-)

 

Registreringsskjema