Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

A2 (del 1) - tirsdag og torsdag

A2 (del 1)

18.04.2023-01.06.2023

Tirsdag og torsdag kl. 09:00-11:00

24 kurstimer, 2300 NOK

Kapittel 10-13, På vei (2018).


NB: Ingen kurs 16. mai og 18. mai.


Detaljert informasjon om kurset 

Kurset passer for deg som har fullført A1 eller har dekket temaene i kapittel 1-9 i På vei (2018). Teksboka og arbeidsboka kan lånes i kursperioden. Det forventes at deltakerne gjør lekser mellom kursdagene og aktivt utsetter seg for norsktrening på andre arenaer, for eksempel gjennom å se norsk TV, høre norsk musikk og delta på språkkafé.


Kursene er godkjente av HK-direktoratet, og det er dermed en kvalifisert lærer som skal undervise kurset. Deltakerne får et kursdiplom siste kursdag med antall timer deltakelse på kurset. Kursdiplomet kan legges ved søknader til UDI om permanent oppholdstillatelse. Det er maksimum 20 deltakere per kurs.


Notabene

Dersom det ikke blir nok registrerte deltakere innen fristen for påmelding, reserverer vi oss retten til å kansellere kurset. Hvis dette er tilfelle, vil alle kursgebyrer blir tilbakeført.

Det er mulig å avbestille inntil to uker før kursstart. Påmeldingsgebyret på 90,50 NOK vil da likevel bli belastet.

Fra to uker til kursstart er det ikke mulig å få refundert kursavgiften.


A2 (part 1)

18.04.2023-01.06.2023

Tuesdays and Thursdays from 09:00-11:00

24 hours, 2300 NOK

Chapters 10-13, På vei (2018).


NB: No course on May 16th og May 18th.


Detailed information about the course

This course is suitable for those who have attended A1 or who have already completed the topics covered in Chapters 1-9 of the book “På vei”. The course fee includes free usage of the textbook and workbook during the course period. We expect participants to do homework and expose themselves to Norwegian training arenas outside of the classroom. In addition to the classroom hours, we strongly recommend exposing yourself to Norwegian TV and or Norwegian music and participating in language cafés. We offer free weekly spoken language training that is available to our students.


The course is approved by The Norwegian Directorate for Higher Education and Competence and is held by qualified teachers specifically trained in teaching Norwegian as a foreign language. Participants will receive a course diploma upon satisfactory completion of the course. This diploma can be used as proof of completed hours in necessary Norwegian language instruction for diverse UDI applications such as permanent residence. Each course is limited to 20 participants.


Notice

If the minimum enrollment is not met, we reserve the right to cancel a class. In this case, all course fees will be fully refunded.

It is possible to cancel the enrollment up until two weeks before the course starts. In this case the registration fee of 90,50 NOK will still be charged.

No refund can be given from two weeks before the course starts.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon