Medlemskap i Aalesunds Skiklubb

Bli medlem her!


Utdrag fra AASK sine lover:
"Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem.

Ved innmelding oppgis alder, bopel og yrke, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptagelse skal, etter å være godkjent av styret, straks innføres i styreprotokollen og medlemsprotokollen.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.

Medlemsskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners samt klubbens lover og bestemmelser."

Årskontigenten for voksne er 300 kroner, og barn inntil 16 år koster 50 kroner. 

Meld deg på!

Sted: Aalesunds Skiklubb
:
:
Legg til i kalender


Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
Sted *
Klasse/kategori *
E-post adresse *
Gjenta e-post *
Mobilnr. *
Fødselsdato og år, dd.mm.åååå *
Yrke *
Kjønn *
Kommentarer til AASK
 *
 


Kontaktperson for arrangementet:
Erik Lunde
Tel: 97730801
[email protected]Lik Deltager.no på Facebook: