Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Anatomy Trains in Motion

“ANATOMY TRAINS IN MOTION” 

-Forskningsbasert Myofascial Trening-

Fascia er de siste årene blitt et populært ord å bruke i mange anledninger innen både trening og behandling. Men hva vet vi egentlig om FASCIA? 

“Art of Motion” fra Sveits har lærere i verdensklasse, som kontinuerlig oppdateres på den nyeste forskningen innen fascia, gjennom sine direkte relasjoner til forskningsmiljøet. 

Fascia blir nå ikke bare benevnt som kroppens største organ, men som et fullverdig kommuniserende organ system, på lik linje som at nervesystemet er et fullverdig kommuniserende organ! Dette betyr intet mindre at vi i 2021 lever i et aldri så lite paradigmeskifte. På dette stadiet vil det å ignorere det myofasciale systemet, bli like katastrofalt som om vi skulle velge å ignorere kroppens nervesystem eller andre organsystemer forøvrig. 

Hvis du elsker integrert anatomi og ønsker å søker en omfattende forståelse av kroppens myofasciale “kart” gjennom bevegelse, er dette virkelig kurset for deg. Selve kjernen i kurset er å gi deg en praktisk anatomi forståelse gjennom egen erfaring av de myofasciale meridianene satt i bevegelse («Anatomy Trains, Myofascial Meridians» forfatter Tom Myers). 

Å forstå de myofasciale linjenes integrerte anatomi, funksjonelle kjedereaksjon fra fot til isse, de sensoriske kvaliteter og relasjoner til muskler og ledd, er rett og slett uvurderlig. Du lærer selv å utføre klar bevegelse intensjon, leksjon planlegging og undervisning. 

Etter “Anatomy Trains in Motion” helgen har du tilgang på et fantastisk 60 minutters repertoar, som er klart til å ta ut i praksis i ditt eget studio på mandag. Du vil i tillegg føle deg veldig mye sikrere på hvordan du formidler riktig informasjon til dine kunder.


Kursets varighet er 3 dager (21t) og er skreddersydd for sertifiserte instruktører og terapeuter. Du bør ha minst 100 timer praksis og minimum 28 timer Anatomi undervisning for å delta på dette kurset. 


OVERSIKT PÅ KURSINNHOLD : 

Myofascial Meridians in Motion 

De fire ytre Myofascial Meridianene (Anatomy Trains) dekker de store muskelgruppene og blir diskutert og utforsket i detalj, sammen med arm linjene og de funksjonelle linjene.  Du vil også få en oversikt samt praktiske anvendelser av Deep Front Line (kjernemuskulaturen) 
Hovedmålene er: 

 • Kjenne til de myofasciale komponentene i hver meridian. 

 • Oppleve hver linje gjennom bevegelse. 

 • Få en følelse av den enkelte meridians sensoriske kvaliteter. 

 • Kjenne igjen de ulike meridian linjene som har innflytelse på posturale bevegelsesmønstre. 

 • Forstå deres sammenkoblede natur. 


 • Den grunnleggende undervisnings-strukturen er som følger: 

 • Hver meridian erfares gjennom spesifikke, sekvenserte treningsvalg. 

 • Hver meridians myofasciale anatomi blir diskutert sammen med praktiske anvendelser. 

 • Generelle hensyn til kroppsholdning, bevegelse og trening blir diskutert. 


Body Reading 

Kroppen evalueres helhetlig for å kartlegge hele den 3 dimensjonale kroppsholdning, samt kartlegge hvilke bevegelses ressurser som er tilgjengelig i den enkelte. Du vil få trene øynene dine, slik at du kan gjenkjenne strukturelle forhold i kroppen og tilsvarende mønstre som finnes i de ulike myofasciale meridianene. 


Inspirert av “Essential Events of Walking” (forfatter James Earls)

Visste du at vanlig dagligdags gange egentlig er styrketrening? Så snart du står opp av sengen vil du måtte balansere alle dine lemmer rundt på 2 føtter, og uten å tenke på det, forholde deg til tyngdekraften. Det høres gjerne ubetydelig ut, men dine vaner og daglige aktiviteter, er nettopp det som former kroppen din aller mest. Vi er regelrett ferskvarer. Sett i perspektiv! Blir du sengeliggende i 2-3 uker, vil du allerede merke muskelsvinn. 

I treningsbransjen er det satt svært lite fokus på å trene kroppens gangsystem i sin helhet. Noe som er ganske rart siden det er det vi alle gjør og trenger mest for å kunne fungere best i våre daglige gjøremål. 

Karin Gurtner i «Art of Motion» har gjort det geniale, når hun i «Anatomy Trains in Motion» har satt sammen en fullverdig klasse, som stimulerer og går i detalj på de essensielle bevegelsene i gange. Målet er gjennom trening å promotere hydrering, elastisitet, styrke og mobilitet i hele gangsystemets komplekse kjede flyt i helt ordinær gange.

De fleste mennesker beveger seg rundt på to føtter hver dag og ønsker å ha en kropp som kan bringe seg rundt omkring i hverdagen med mest mulig letthet og med minst mulig smerter eller begrensninger. Klassen er dermed passende for absolutt alle, uansett ambisjonsnivå. 

Anatomy Trains in Motion klasse.

 • Kurset starter første dag med en sammenhengende «Anatomy Trains in Motion» klasse, på ca 1 times varighet. Hver sekvens blir siden gjennomgått i detalj gjennom helgen, for så å avslutte søndag med den samme klassen vi startet kurset med. 

 • Du vil se at klassen har nøye sammensatte sekvenser b.l.a. med hensikt å promotere flyt og letthet i kroppens myofasciale gangsystem. 

 • De ulike myofasciale linjene blir adressert i hver sekvens utført og de essensielle bevegelsene gjennom alle ledd, fra fot til isse blir forbedret. 

 • De12 ulike myofasciale treningsteknikkene som stimulerer alle de 12 kvalitetene det myofasciale organ systemet innehar, blandes inn og kartlegges i de ulike sekvensene.


KURSDATO & ADRESSE

Dato: 03.-05.Mars 2023

Tid: Kl 09.00-17.00

Adresse: Bergen Body Work. Vestre Strømkaien 1, 5008 Bergen


PÅMELDING

Registreringsavgift: 200.-

Deltager avgift: 7500.-

Rabatt ved påmelding FØR 31.12.2022: 6900.-

Depositum: 2000 Nok.


BESTILL "ANATOMY TRAINS IN MOTION" BOKEN FRA AMAZON I GOD TID FØR KURSSTART!

-  ATIM Boken inneholder i stor grad kursinnholdet og det anbefales at du gjør deg godt kjent med innholdet i god tid før kursstart, slik at du kan høste mest mulig lærdom fra kurset: Du må selv bestille boken fra Amazon og vi anbefaler deg å bestille så snart du har registrert deg på kurset. 

Klikk linken for å kjøpe: "Anatomy Trains in Motion" .


For å utdypet din forståelse av myofasciale kvaliteter, teknikker og treningsmål, anbefales det at du også skaffe deg boken "Slings Essentials". Kjøp boken her: "Sling Essentials"  Slings Essentials er et eget kurs for deg som ønsker å fordype deg i hva fascia er, hvilke 12 kvaliteter og hvordan du effektivt kan jobbe med fascia for å få best resultat. "Slings essentials" er neste kurs kreves før du kan gå videre innen Slings in Motion konseptet.

Boken du trenger for å gå videre i fordypnings kursene SIM I, II, III er  Slings in Motion Blend . Denne kjøpes dersom du ønsker å gå veien videre i Slings in Motion og til slutt oppnå sertifisering med tittel "Advanced Teacher, Slings Myofascial Training"


KONTAKTINFO:

Art of Motion sponsor Norge:

Bergen Body Work As ved Therese Hansen

E-post: [email protected]

Mobiltelefon: +4791 750 867


Avbestillingsregler:

- Avbestilling når det er mindre enn tre måneder før kursstart; Tilbakebetales avgift minus depositum. 

- Avbestilling mindre enn 7 uker før kursstart gir ikke rett til refusjon av kursavgift.

-  Hvis kurset blir avlyst av arrangør (grunnet f eks. corona restriksjoner) mottas full refusjon av kursavgift.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANATOMY TRAINS IN MOTION
-A Myofascial bodymap for movement-

Anatomy Trains in Motion is filled with functional anatomy, movement relevant information and practical applications that not only sound good on paper, but also work well in real life.

At the heart of the course are the myofascial meridians. Understanding the lines’ integral anatomy, workings, sensory qualities and relationships are invaluable for body reading, clear movement intention, lesson planning and teaching. Yes, myofascial meridians are so much more than ‘lines’ that can be ‘superimposed’ onto exercises!

The essential events of walking, or said differently, the necessary motions for engaging myofascial meridians efficiently in gait, are a theme that runs throughout the 3 days.

All of the theory is “translated” into movement with lots of exercises, functional sequences and a specifically designed Anatomy Trains in Motion lesson.

If you love integral anatomy and want to gain an extensive understanding of the Anatomy Trains body map through movement, this course is for you.

Duration: 3 days/21 hours.
Prerequisite: Movement or bodywork certification.
Certificate: Certificate of participation.

 

CLOSER LOOK AT THE MAIN COURSE CONTENT

Anatomy Trains Body Map In the Body Map section of the course we will discuss Anatomy Trains as a practical guide for movement teachers.

Myofascial Meridians in Motion

The first four Myofascial Meridians are discussed and explored in detail, with the Arm and Functional Lines layered in. An overview of the Deep Front Line and practical applications is also included:

– Superficial Back Line included: Back Arm Lines.
– Superficial Front Line included: Front Arm Lines.
– Lateral Line.
– Spiral Line. oIncluded: Functional Lines.
– Deep Front Line.

The main goals are:
– Know the myofascial components of each meridian.
– Experience each line in motion.
– Get a sense of each meridian’s sensory qualities.
– Recognize their influence on postural and movement patterns. – – Understand their interconnected nature.

The base teaching structure is as follows:
– Each meridian is experienced with a specifically sequenced exercise selection.
– Each meridian’s myofascial anatomy is discussed and practical applications included.
– General postural, movement and training considerations are discussed.

Body Reading
Body Reading revolves around holistic postural and movement evaluation. You are training your eyes to recognize structural relationships and corresponding patterns in the myofascial meridians.

Essential Events
Essential events are key joint actions for walking that engage the lines most efficiently. In other words, essential events facilitate the freedom of movement that allows you walk with ease; therefore they will be discussed during the course and incorporated in practise.

Anatomy Trains in Motion Lesson
The course starts and finishes with a seamless movement class comprising purposefully sequenced exercises in which:
– Each myofascial meridian is focused on with clear intention.
– Essential movement events are improved.
– Myofascial training techniques are incorporated


YOU HAVE TO ORDER THE "ANATOMY TRAINS IN MOTION"  BOOK FROM AMAZON BEFORE THE COURSE STARTS!

- The ATIM book largely contains the course content and it is recommended that you familiarize yourself with it in advance of the course start. Please note you must order the book from Amazon yourself and we recommend you order it as soon as you have registered for the course.


Click the link to buy: "Anatomy Trains in Motion".


To deepen your understanding of myofascial qualities, techniques and training goals, it is recommended that you also obtain the book "Slings Essentials".  Slings Essentials is the next course after ATIM and it is designed for you to immerse yourself in what fascia is and how you can reach its qualities.

"Slings essentials" is the next course required before you can move on within the Slings in Motion Training concept.

Click the link to buy  "Sling Essentials"


The next book you will need to advance in the courses Slings In Motion I, II & III, is Slings in Motion Blend. If you like to get certified and finally obtain certification entitled "Advanced Teacher, Slings Myofascial Trainer"  You will need this book as well. Sponsor Norway: 

Bergen Body Work As
Contact: Therese Hansen

E-mail: [email protected]

Cellphone: +4791 750 867 


Cancelation policy: 

- With cancelation when there are less than three months prior to the workshop start you get fee refunded, minus deposit and bank fee.

- With cancelation when less than 7 weeks prior to the workshop start there is no refund of course fee.


*If the course get canceled by organizer do to situations as Covid-19 or other emergency, attendance get full refund of course investment.


Registration fee: 200 Nok

Deposit: 2000nok

Early Bird fee before 08. August 2022: 6750 Nok

Late registration from 09. August 2022: 7500 Nok


The registration deadline has passed or the event is fully booked