Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Apportbevisprøve 14. juni 2023

Prøve for apportbevis kan avlegges under vår spesialutstilling for Irsk Setter den 14. juni på Nordre Lindeberg Gård

Dato: 14. juni
Tid: 18.00

Sted: Nordre Lindeberg Gård 
Pris: 200.- pr hund

NB! Hundens registreringsbevis må medbringes


Skal hunden din ta apportbevis, må det skje i forbindelse med en ordinær jaktprøve, eller når en klubb som er tilsluttet FKF, arrangerer en egen apportbevisprøve. Apportbevis er nødvendig for at det på jaktprøve skal kunne tildeles 1. premie AK. Hunden må være eldre enn ni måneder.

Slik foregår prøven:

Objektet legges ut 25-40 meter fra hunden, uten at hunden ser at det legges ut, eller at objektet er synlig for hunden eller føreren. Så langt det lar seg gjøre skal objektet legges ut i motvind. Hunden skal på kommando søke bevisst og effektivt og finne apportobjektet, som bringes tilbake til fører og avleveres uten tygging. Når hunden har fått apportbevis, har det ingen tidsbegrensning.

Eget apportobjekt kan medbringes, men må godkjennes av dommer før start. Har du ikke eget apportobjekt kan dette lånes av oss. Som apportobjekt kan du bruke rype, orrfugl, rugde, fasan og rapphøns, som kan være frossen, tint eller tørket. Kravet er at objektet er helt og fint.


Vel møtt!


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon