Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Arrangement er sosial berekraft - Brann stadion

Faggruppe for arrangementskompetanse i Idrettsklynge Vest inviterer til seminar og toppseriekamp på Brann Stadion 8. junii. Fagseminaret startar kl 14.30 og blir avslutta med deltaking på toppseriekamp mellom Brann og Lillestrøm.. 

På fagseminaret får du  i tillegg til det faglege også anledning til å møte andre arrangørar og dele erfaringar samt å styrke eller etablere nettverk innan temaet arrangement og sosial berekraft.

Hovedfokuset er grønne idrettsarrangement der vi får ta del i det utviklingsarbeidet sportsklubben Brann har gjort i tilknytning til sine arrangement. Klubben vil også fortelje om utviklingsarbeidet dei har gjort  med å løfte kvinnefotballen som m.a. førte fram til  kvartfinale i Champions Leauge. 

Vi får også vite meir om korleis klubben arbeider for at enda fleire skal ta del i den sportslege oppturen ein har drege i gang knytta til gode, attraktive og berekraftige arrangement.

Inkludert i påmeldingsavgifta er eit enkelt måltid og mingling  i møtelokalet før seminarstart i tillegg til kampbilett til toppseriekampen der vi inntek resserverte plassar ca kl 17.45.
Når du kjem til Brann stadion må du gå til inngang 9 der arrangementet føregår.  Fullt program finn du i pdf-vedlegget nederst  til høgre på denne påmeldingssida


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Organisasjon:
 *
Har du matallergiar, oppgje her så vil vi ta hensyn til det ved servering
Kampanjekode
 
 *