Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Praktisk kurs i atopisk eksem

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Webinar Praktisk kurs i atopisk eksem over Zoom.

Påmelding er bindende

Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved RAAO og Hudavdelingen OUS

Målgruppe for kurset er leger og sykepleiere/helsesykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst, samt farmasøyter som rådgir pasienter på apotek.

Tid: Pålogging fra kl 08:30, kursstart kl 09:00. Kurset er ferdig kl 15:45

Sted: Oslo universitetssykehus

Godkjenninger:
Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanning
Barnesykdommer: 7 timer valgritt kurs for spesialisering og spesialisters etterutdanning
Hud og veneriske sykdommer: 7 timer valgfritt kurs for spesialisering og spesialisters etterutdanning
Kompetanseområdet allergologi: 7 timer valgfritt kurs
Sykepleie: 7 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
Farmasi: 5 FEVU-poeng for farmasøyters etterutdanning 

Kursbevis vil bli sendt ut etter fullført kurs, basert på deltakelse på hele kurset.

Foreløpig program:

Pålogging fra kl 08:30
09:00 Introduksjon
09:05 Å leve med atopisk eksem
09:30 Bakgrunn, patogenese og diagnostikk atopisk eksem
10:00 Behandling av atopisk eksem
10:45 Pause
11:00 Matallergi/overfølsomhet hos barn og voksne med atopisk eksem
11:40 Atopisk eksem - livskvalitet og mestringsstrategier
12:00 Lunsjpause
12:45 Praktisk veiledning i grupper, 15 minutter med hver foreleser:

1. Infeksjonsbehandling
2. Behandlingskremer/-salver/-liniment
3. Fuktighetsbevarende behandling
4. Kløestillende/dempende tiltak
5. Pasientkasus - valg av behandling

14:40 Hjelpetiltak og stønader
15:00 Oppfølging ved atopisk eksem - skåringsverktøy
15:25 Oppsummering
15:45 Avslutning

Foredragsholderne:

Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer, RAAO/Hudavdelingen OUS

Eva Maria Rehbinder, LIS, UiO/Hudavdelingen OUS

Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Aili Hannisdal, lege

Elisabeth Lange, helsesykepleier ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Kristine Kirkeby Fuskeland, fagsykepleier ved Hudavdelingen OUS

Anne Lene Helland, hudsykepleier ved Hudavdelingen OUS

Ingjerd Sundberg, barnepleier ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Astrid Haaskjold Lossius, klinisk stipendiat, UiO/Hudavdelingen OUS

Einar Egenæs, klinisk sosionom ved avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus OUS

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon