Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Praktisk kurs i atopisk eksem 11.mai 2023

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Praktisk kurs i atopisk eksem

Påmelding er bindende

Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved RAAO og Hudavdelingen OUS

Målgruppe for kurset er leger og sykepleiere/helsesykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, samt farmasøyter som rådgir pasienter på apotek.

Tid: Torsdag 11. mai 2023. Registrering fra kl 08:30, kursstart kl 09:00. Kurset er ferdig kl 15:45

Sted: Meet Ullevaal Stadion, Oslo

Kurset er godkjent med:
Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng for spesialisters videre- og etterutdanning. Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialisering: ALM-007, 009, 056, 061, 062, 071, 072, 073 og ALM-080.
Barnesykdommer: 7 timer valgfritt kurs for spesialisters videre- og etterutdanning
Hud og veneriske sykdommer: 7 timer valgfritt kurs for spesialisters videre- og etterutdanning
Kompetanseområdet allergologi: 7 timer valgfritt kurs
Sykepleie: 7 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
Farmasi: 5 FEVU-poeng for farmasøyters etterutdanning

Kursbevis vil bli sendt ut etter fullført kurs, basert på deltakelse på hele kurset.

Foreløpig program:

Registrering fra kl 08:30
09:00 Introduksjon v/ Teresa Berents
09:05 Å leve med atopisk eksem v/brukerrepresentant
09:30 Bakgrunn, patogenese og diagnostikk atopisk eksem v/Teresa Berents
10:00 Behandling av atopisk eksem v/TeresaBerents
10:45 Pause
11:00 Matallergi/overfølsomhet hos barn og voksne med atopisk eksem v/Vibeke Landaas
11:40 Livskvalitet og mestringsstrategier: Vaneendringstrening, kan det være noe for pasienter med atopisk eksem? v/Shirin Eskeland og Karete Meland
12:00 Lunsjpause
13:00 Praktisk veiledning i grupper, 15 minutter på hver stasjon:

1. Infeksjonsbehandling v/Elisabeth Lange
2. Behandlingskremer/-salver/-liniment v/Kristine Fuskeland
3. Fuktighetsbevarende behandling v/Anne Lene Helland
4. Kløestillende/dempende tiltak v/Elin Martinsen
5. Pasientkasus - valg av behandling v/Astrid Lossius

14:45 Pause
15:00 Oppfølging ved atopisk eksem - skåringsverktøy v/Astrid Lossius og Teresa Berents
           Oppsummering v/Teresa Berents
15:45 Avslutning

Foredragsholderne:

Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)/Hudavdelingen OUS

Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Karete Jacobsen Meland, enhetsleder/psykolog ved OCD-spekterpoliklinikken, OUS

Shirin Olga Eskeland, psykiater og spesialist i hud- og veneriske sykdommer, OUS

Elisabeth Lange, helsesykepleier ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Kristine Kirkeby Fuskeland, fagsykepleier ved Hudavdelingen OUS

Anne Lene Helland, hudsykepleier ved Hudavdelingen OUS

Elin Martinsen, fagsykepleier ved Geilomo Barnesykehus, OUS

Astrid Haaskjold Lossius, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Hudavdelingen OUSBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon