Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Autismespekterforstyrrelse

Kurs nr. 1/2024

Nyere teorier, forklaringer, kjennetegn og tilretteleggingsmuligheter


Beskrivelse

Gjennomgang av hva som kjennetegner barn med vansker innen autismespekteret. Litt om de ulike diagnosene innen autismespekteret, bl.a. barneautisme, atypisk autisme, asperger syndrom. Hvilke diagnosekriterier som er gjeldende. Kort om tilretteleggings- og opplæringsmuligheter som finnes. Kurset danner det teoretiske grunnlaget for de andre kursene som forutsetter kunnskap om hva en diagnose innen autismespekteret innebærer.


Ansvarlige

Kristin Vågsland Lønnerød - Psykolog

Alexandra Eriksson - Psykolog


Målgruppe

Forutsetter ingen bestemte forkunnskaper.

Alle kursene holdes i Gjerpensgate 14, Skien (Kursrom Vealøs 3.etg)

  • Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.
  • Kr. 250,- pr samling/kurs (inkluderer en enkel lunsj + kopier). Du kan velge giro eller direkte betaling når du melder deg på kurset.
  • Gi beskjed ved påmelding dersom det er behov for annen mat grunnet matallergi.
  • For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.
  • Dersom dere er påmeldt og ikke kan komme, gi beskjed senest dagen før ellers blir de som ikke møter opp belastet med kr. 350,- (også foreldre)
  • Registrering fra 30 minutter før kursstart. (08:30-09:00)
  • Det er parkeringsavgift, Easy-park ved Gjerpensgate 14. Vi anbefaler å parkere ved Arbeidstilsynets parkering, øvre del av parkeringsområdet.
  • Foreldre kan ha rett til opplæringspenger (behøver ikke ta ut ferie) Dette må søkes via NAV.
  •  Det vil ikke være tolk på disse kursene, det er derfor viktig at man forstår godt Norsk.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon