B-SAFER

B-SAFER (Brief Sposal Assault Form for the evaluation of Risk) - Manual

B‑SAFER inneholder retningslinjer for hvordan vurderinger av risikoen for partnervold skal gjennomføres. B-SAFER har blitt utviklet i tråd med retningslinjer innen psykisk helsevern (for eksempel American Psychological Association (APA), 2002), og bygger på en systematisk litteraturgjennomgang av fagfeltet, samt erfaring fra klinisk praksis. Bruken av B‑SAFER kan derfor betraktes som evidensbasert, empirisk veiledet og empirisk støttet praksis. I utviklingen av B‑SAFER ble det tatt hensyn til eksisterende retningslinjer for praksis, etiske retningslinjer og relevant lovverk, også dette i tråd med APAs anbefalinger.

B‑SAFER skal være et hjelpemiddel for å kunne gjøre best mulige risikovurderinger. Den skal ikke erstatte faglig skjønn. Målet med B‑SAFER er å innføre et systematisk, standardisert og praktisk rammeverk for innsamling og vurdering av informasjon i forbindelse med en risikovurdering for partnervold. Verktøyet tar direkte utgangspunkt i vitenskapelig og faglig litteratur på partnervold, inkludert risikofaktorer hos voldsutøver og tiltak for å beskytte voldsutsatte.

Manualen koster 250,-

Hvis du ønsker å lese mer om manualen kan du følge denne linken: www.sifer.no

Praktisk informasjon
Startdato: 11.05.2018 kl. 00:00

Sted:
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 55958306
[email protected]
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris - velg antall bøker
 *
Institusjon
 *
Helseforetak/kommune
 *
Gjør risikovurderinger selv
 *
Ønsker å få nyhetsbrev om kurs
 *
Leveringsadresse
 *
Bestillinger blir sendt på mandager. Feil i leveringsadresse kan medføre forsinkelser.
 *