Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Barsel- og ammekurs

Velkommen til Kursjordmødrenes Barsel- og ammekurs – den første tiden med barnet!

Barseltiden defineres som 6-8 uker etter fødselselen, og er en sårbar periode. Hjemreisen fra sykehuset skjer 2-3 dager etter fødsel. Det er derfor viktig å være forberedt på de fysiske og psykiske endringer som skjer i denne perioden.  Melkeproduksjonen skal etableres, og mange har spørsmål knyttet til amming og det nye barnet etter hjemkomst. Kurset vil bidra til å trygge dere i rollen som foreldre.  Kursene er basert på et forskningsprosjekt blant kvinner som har født på OUS Ullevål. Kursholderne er jordmødre med 20-30 års erfaring fra føde- og barselavdelingene ved OUS Ullevål, som i tillegg har utdanning som nasjonale ammeveiledere.  Vi kombinerer derfor på en unik måte kvinnenes opplevde behov for informasjon med jordmødrenes kunnskap og erfaring.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon