Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Betaling og påmelding til Nes andelslandbruk sesongen 2024

Velkommen til Nes andelslandbruk 2024! 

Sesong 2024 blir den 10. sesongen vår! I andelslandbruket dyrker vi grønnsaker i fellesskap. En andelskontrakt innebærer at andelsbonden betaler en andel og forplikter seg til 10 timers arbeid i andelslandbruket. Andelslandbruket forplikter seg til å planlegge og gjennomføre planteplanen vedtatt av andelsbøndene på årsmøtet slik at andelsbøndene kan høste ulike grønnsaker gjennom sommersesongen. En andel er forbruket til en voksen person. Det vil si at man kan hente så mye grønnsaker som man spiser ukentlig.  Andeler kan kjøpes av alle enkeltpersoner, ikke organisasjoner. 

Barn under 8 år betaler ikke andel, men må bare registreres. 

For nye medlemmer er det innmeldingsavgift på 380,- for voksne, 195,- kroner for barn. Dette er en engangsinnbetaling som gjelder så lenge du er medlem. 

Dersom du ønsker å dele opp innbetalingen er det mulig. Men av hensyn til gartnerens lønn og innkjøp av planter etc. ønsker vi at flest mulig betaler hele andelen i mars. Retningslinjene finner du ved å klikke på ordet retningslinjer.

Andelpriser fra 2024 basert på 5 % økning KPI, vedtas endelig på  årsmøtet 6.mars 2024

1 Voksenandel: 3900,-
Barn under 8 år: Gratis!

I tillegg har vi flg. “pakker":
“Familieandel 1" (1 voksne og 2 barn i husholdningen): 3900,- 

“Familieandel 2" (2 voksne og 2 barn i husholdningen): 7 800,-
“Parandel" (2 voksne i husholdningen): 6 450,-

Ekstra barneandel (3.barn 8-18): 630,-

Andelsarbeidet i 2024 er satt til 10 timer. Andelen består av en kostnad og arbeid.  Barneandeler har ikke krav til arbeid.

Merk at prisene under her i betalingsløsningen er inkludert transaksjonskostnader (letsreg.no tar 3,5 % pluss 8 kr og mva for betalingen). Vi må bruke en betalingsløsning som gjør at vi kan registrere kontaktinfoen til dere som betaler, derfor denne løsningen.

Velkommen som andelsbonde på Nes! Vi gleder oss til sesong 2024!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon