Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Birøkterkurs 2023/2024

Kurset er både egnet for nybegynnere som vil ha en kurs i birøkt som går langt utover den vanlige nybegynnerkurs og for birøktere som vil fordype og utvide sine kunnskaper og driftsteknikker. Den går over 1 år.

Hovedmålet er at både nybegynnere og birøktere som har drevet ei liten stund kan nyte hobbyen sin med lave skuldre og unngå de typiske fellene og feil. Enkel men effektiv stell av bier og omfattende grunnkunnskap om bienes atferd og biologi er den beste oppskriften for trygghet i bigården.

Fra slutten av november til ca April er det online-teorikvelder på Microsoft Teams og vi går gjennom mange temaer som bla generell innføring i faget birøkt, og omfattende kunnskap om bihold, stell, utfordringer i miljøet, bienes biologi, sykdommer, varroabekjempelse, bienes produkter, driftstekknikker, produksjon av avleggere og dronninger, utstyr, forskrifter osv.

Mye i birøkt bygger på forståelse av biene og rasjonell, gjennomstrukturert stell for både bienes og birøkterens fordel. Så driftsteknikker som tippkontroll osv vektlegges spesielt.

Avhengig av spørsmåler og diskusjoner på kurskveldene, kan det bli flere kurskvelder og personlige nettmøter i tillegg.

Fra Februar av blir det også 2 kurskvelder i måneden live med Dr. Pia Aumeier og noen ganger Prof. Dr. Gerhard Liebig (live fra Pia's bigård) som har utviklet Tysklands beste kurs om enkelt birøkt. Begge har jobbet og forsket på bier og særlig varroa i mange år på bi-institutt av Universitet Hohenheim og har opparbeidet et fantastisk system for kursing og utvikling av informasjons- og læremateriell for birøktere med fortløpende aktualiseringer. Kurskveldene og diskusjonene ble oversatt live.

En kurskveld med de er alltid  teori, mens den andre er live filmet i bigården hvor de viser stell, tippkontroll, hvordan lage avleggere og mye mer. Den sprudlende entusiasmen av Pia med hennes utømmelige kunnskap, gjør det et fantastisk opplevelse å  lære å stelle biene, "lese" tilstanden av bisamfunnet, riktig løfting av tunge kuber,  høsting av honning, smelting av voks og alt som du trenger å vite for din vellykket birøkt.

Over sommeren finnes det i tillegg sporadiske sesongavhengige nettmøter og coaching via WhatsApp og FB hvis nødvendig.


Teoridelen:

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de er i stand til å selvstendig drive sin egen birøkt og lære om de forskjellige driftsmetoder som klassisk birøkt, naturlig biehold mm. Men vektlagt metode enkel birøkt som ble utarbeidet av Dr. Gerhard Liebig i samarbeid med tyske bi-institutter.

Kunnskap om bienes biologi, samfunn, evner og kommunikasjon, både som enkeltindivid og som samfunn, er det viktigste grunnlaget for å forstå hvordan biene ragerer og er oftest allerede løsningen for eventuelle problemer i birøkten.

Du skal lære om viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten. Bienes innflytelse på natur og miljø og omvendt er en viktig faktor.

Du skal også få en god innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten. Innføring i gjeldende regelverk om birøkt og grunnleggende kunnskap om hygiene og sykdom.

Honning- og voksbehandling er også meget viktige kurskvelder, men også høsting og behandling av andre produkter som pollen, propolis og apilarnil, inkludert bruk av disse blir behandlet på kurset.

Kurskvelder er torsdager fra 16. November med unntak av torsdager som er i ferie.

Kurskveldene er på Teams og vil bli tatt opp, men vil være tilgjengelig KUN til deltakerne for å gjennomgå temaene i repetisjon om ønskelig etterpå.

Skriftlig kursmateriell/arbeidsbok vil ligge på læreplatform i pdf. format hvor alle deltakere har tilgang til. Denne vil bli kontinuerlig oppdatert og utvidet også i framtiden og er inkludert i prisen.

På tirsdager i vinteren er det «Birøktercafé« på Teams for de som vil være med, hvor vi generelt går gjennom kurskvelden igjen, snakker om erfaringer og ditt og datt, svarer på spørsmål, se på relevante filmer osv. 2 tirsdager vil være et slags teoretisk minikurs i å lage kosmetikk, salver, såper, og andre birøktrelaterte Julegaver som brente mandler og mye mer. Slik at det er nok tid til å lage julepresanger av bikuben selv.

Det finnes en WhatsApp-Gruppe for deltakerne som vil være med , og som mer offentlig har vi «Birøktergruppa» på Facebook. Der sikrer vi at du alltid får hjelp og råd med en gang når du møter utfordringer også etter kurset har sluttet.

Påmelding med innbetaling av kursavgift.

Tidligere deltaker av kurset kan, gjenta hele kurset gratis igjen og igjen. Vennligst ta kontakt på mail til [email protected], hvis du vil være med igjen. Det har vist seg ut fra tilbakemeldinger, at det ofte er verdifull å gå gjennom kurset en gang til året etter, da man hadde mulighet til å samle erfaringer over sommeren og det blir enklere å ordne inn så mye informasjon. I tillegg finnes det alltid oppdateringer fra forskningen og nye temaer som plutselig ble relevante 😊

Samme regelen gjelder for nye deltakere. Hvis du har betalt og deltatt på Birøkterkurset blir også de fleste påfølgende kurser og evt temakvelder/foredrag gratis i framtiden.

Antall deltakere er begrenset.

Til de som kan tysk  finnes det også tilgang til forumet av Pia Aumeier, samtlige informasjoner og veiledninger på dropbox fra Pia og spesialavtale på kurset "Imkerling"  med en gang, ellers blir alt oversatt til norsk etter hvert.

Kursleder er Susanne Maria Dörfler, sertifisert birøkter med mesterbrev i birøkt fra Tyskland med hjelp av  Dr. Pia Aumeier, Laura og Martin Welp mfl.

Kursavslutning i desember 2024 med sertifikat.


For spørsmål ang kurset, vennligst ta kontakt per mail til [email protected]

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon