Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Bli fast giver til Alexandras minnefond

Ønsker du å gi et månedlig bidrag til  Alexandras minnefond

I forbindelse med Alexandra Ringnes sin bortgang ble det opprettet et minnefond i hennes ånd.

Alexandra var mangeårig tillitsvalgt i HBRS, og bidro stort med å hjelpe andre. Hun var også engasjert i lokalmiljøet og da spesielt i arbeide med psykisk helse.

Vi ønsker at minnefondet skal kunne fortsette å hjelpe personer i samme ånd som Alexandra gjorde.

Om Alexandras minnefond

  • Alexandras Minnefond er opprettet ved gaver.
  • Midler fra minnefondet kan tildeles personer innenfor kjønnsidentitetstematikk. Det vil si personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer. Søknad om støtte sendes av den enkelte til Minnefondet.
  • Det kan søkes om støtte til å delta på sosiale samlinger som blant annet sommerleir og andre aktiviteter som er viktig for å bygge nettverk for å komme ut av ensomhet.
  • Delta på selvutviklingsgrupper, samtalegrupper og andre aktiviteter som vil være viktig for å forebygge og rehabilitere psykisk helse. Det kan også gis økonomisk støtte til hjelp fra psykolog.
  • Alexandras Minnefond er basert på frivillighet. Det er ingen ansatte i Minnefondet.

Ved å opprette en fast månedlige donasjon vil det være til stor hjelp.  Hvis flere betaler inn et lite beløp hver måned, slik at fondet får en slags «fast inntekt». Dersom 20 personer betaler inn 50 kroner hver i måneden, blir det faktisk 12000 kroner i året, som kan øke utbetalingene tilsvarende.

Gi din donasjon

Fornavn (Bruk pseudonym om du ønsker anonymitet)
 *
Etternavn(Bruk pseudonym om du ønsker anonymitet)
 *
E-post adresse
Donasjonsbeløp
 *
Mobil
 *