Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Bondesamling Sortland

Nordland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til bondesamling på Sortland 14.-15. desember.
Møtedelen foregår på landbruksskolen på Kleiva, mens middag og overnatting er på Sortland hotell.
Tema for samlinga er Matproduksjon i en urolig verden:  Hvordan kan vi gjøre oss mindre avhengige av innkjøpte/importerte innsatsfaktorer, og produsere mer mat på lokale ressurser?  I tillegg til faglig påfyll, legger vi opp til diskusjoner og sosialt samvær med kolleger.  
Samlinga er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, og den er åpen for alle, uavhengig av organisasjonstilknytning.

Program for samlinga, med forbehold om endringer:

Onsdag 14. desember
12.00  Lunsj på landbruksskolen
13.00  Møtestart
            Tiltaksplan for arktisk landbruk og Jordressursprogrammet
                   v/ Per-Anton Nesjan, fylkesleder Nordland Bonde- og Småbrukarlag
            Hvordan oppfattes drøvtyggerbonden i dagens samfunn, og hvordan kan dette påvirke matsikkerheten?
                   v/ Eva Narten Høberg, NIBIO Tjøtta
            Nitrogenfiksering i eng
                   v/ Ievina Sturite, NIBIO Tjøtta
            Grisens plass i Nordlands-jordbruket
                   v/ Bernt Skarstad, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag
            Presentasjon av landbruksskolen
                   v/ Mette Elisabeth Paulsen, rektor
            HMS-vandring på skolen
                   v/ Solfrid Ramberg, NLR
18.45  Møteslutt
20.00  Middag på hotellet


Torsdag 15. desember
09.30  Møtestart på skolen
            Kan vi øke grovfôrandelen til drøvtyggerne?
                   v/ Astrid Tove Olsen, prosjektleder Grasfôra kjøtt og melk
            Melkeproduksjon etter 2024 og 2034?
                   v/ Lise Kvåle, prosjektleder Velg melk i Nordland
            Hvordan kan sau i utmarka bidra til bærekraftig samfunnsutvikling?
                   v/ Lise Grøva, prosjektet Amazing Grazing
            Hvordan utnytte husdyrgjødsla best mulig?
                   v/ Synnøve Rivedal, NIBIO Fureneset
            Lokale ressurser  -  gull verdt
                   v/ Ragnhild Renna, NLR
13.00  Lunsj  
            Hjemreise


Priser:
Grunnpakke (møte + lunsj i to dager)      kr 300,-
Middag onsdag                                            kr 300,-
Overnatting i enkeltrom                             kr 795,-
Overnatting i delt dobbeltrom                  kr 530,-


Påmeldingsfrist 5. desember kl 08.00.
Påmeldinga er bindende.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon