Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Brattkortkurs 14. mai

Om: For å sikre forsvarlig på led må vedkommende ha brattkort. Dette er et krav for å klatre og sikre noen på led i GAKK sine fasiliteter og i alle andre klatreanlegg i Norge. Å klatre på led vil si å sette sikringspunktet sitt i karabinere som er fastsatt på veggen mens man klatrer.

Godkjenning: For å få godkjent brattkort må det gjennomføres en brattkorttest (se www.klatring.no for mer informasjon om testen). Det vil mot slutten av kurset gjøres en individuell vurdering på hvorvidt testen kan gjennomføres der og da. Dersom deltakeren trenger mer øving før brattkorttesten kan tas, vil hen bli vist to ulike metoder for å øve seg under trygge omstendigheter. Tid for gjennomføring av testen avtales enten direkte med instruktør ved avslutning av kurset, eller ved å avtale via post på Facebook HER. Vi foretrekker at du avtaler med instruktør på neste oppsatte kurs. Første test er inkludert i kursavgiften, øvrige tester koster kr 150,-. 

Minstekrav: Topptaukort (eller tilsvarende kompetanse) og aktiv klatring siste 6 mnd.

Varighet: 3,5 – 4 timer

Pris: kr 500,- for medlemmer, 750,- for andre. Lån av klatreutstyr inkludert i prisen.

(Videre koster det kr 300,- for å få godkjent topptau- eller brattkort fra NKF www.brattkompetanse.no)

Aldersgrense: 13 år. Fra NKF: “Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like.” Kort utstedt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldig. Når kortinnehavere fyller 18 må de bestille nytt kort og underskrive det selv.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon