Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Camp Frogner, amerikansk fotball - 14-17 år og Senior

NAIF, seksjon Amerikansk fotball inviterer alle utøvere født 2005 - 2008 og 2004 og eldre til camp på Frogner lørdag 13. eller 14. august kl. 11-17 Registrering fra kl. 10.00, begge dager.

Camp er åpen for spillere fra hele landet. Her har du mulighet til å jobbe spesifikt med din posisjon og bli kjent med spillere på tvers av klubber.


Trenere på camp er årets U17 landslag stab:
Leo Billgren - hovedtrener, offense og QB.
Stian Bråthen - wide recievere
Christian Wrangstål - runningbacks
Elias Kjelling - offensive linje
Chris Ceballos - defense og linebackers
Le'Von Warr - defensive backs
Fredric Frøyen - defensive linje

Betaling: 250 kr per dag  per deltager

Lørdag 13. august: for spillere 2008-2005.*
Søndag 14. august: for spillere født 2004 og eldre.

Det legges opp til to treninger i løpet av dagen med pause midt i (treningstart kl. 11.00). Det blir posisjons spesifikk teknikk, men også skelly og team.*

* For spillere som er med videre i utvelgelse til U17 landslag og spillere som ikke deltok på uttak på Gjøvik av gyldige grunner, er dette siste mulighet for uttak til U17 landslaget. Dere vil ha en 3dje trening lørdag ettermiddag som er Landslag fokusert (ferdig ca. 18tiden).  De som ikke skal delta på 3dje treningen er ferdig ca. 15.30 tiden.

* For spørsmål eller informasjon rundt U17 landslaget, kontakt Head Coach Leo Billgren på [email protected] 

Ta med egen drikkeflaske og niste, denne camp har ingen måltider eller overnatting organisert. Det er tilgang på garderober.  Dette er en full kontakt camp. Spillere må ha komplett og i korrekt stand; Tackle utstyr og minimum være kjent med og ha trent med utstyr, fra før.


Alle utøvere må ha betalt utøverlisens (minimum treningslisens) for 2022-sesongen for å kunne delta. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere. (Det er klubben som registrerer lisens på spillere). OBS! påmelding siste dager før camp, må du ha med kvittering på betalt lisens.

Betingelser:

1. Ved påmelding og erkjennelse av at betingelsene er lest og forstått, bekrefter deltaker at han/hun har betalt utøverlisens til NAIF, som inkluderer skadeforsikring. For mer informasjon om forsikringsordningen, se NAIF sine hjemmesider.
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

2. Deltaker har ansvar for egen aktivitet under treningssamlinger i regi av NAIF v/seksjon Amerikansk fotball og klubber tilsluttet Amerikansk fotball.

3. Deltaker er informert om at det under trening og annen aktivitet kan oppstå situasjoner med utøvere/trenere som kan medføre kroppslig skade.

4. Deltaker erklærer at NAIF v/seksjon Amerikansk fotball eller klubber tilsluttet NAIF v/Amerikansk fotball med de begrensninger som følger av norsk lovgivning, ikke vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Det samme gjelder ansatte, utøvere eller tillitsvalgte som deltar på samlingen.

5. Deltaker er kjent med at reise til og fra treningssamling foregår for den enkelte deltakers regning og risiko.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon