Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

DAGSBILLETT ULLVEKEKONFERANSEN SØNDAG 23.OKT

Dagsbilletten inkluderar kaffi og lunsj.

Det er lagt inn tid til nettverksbygging og diskusjonar mellom fåredraga. Vi håper og på å organisere ein form for ideutveksling iløpet av dagen.


11.00 - Ny ullen kunnskap – Ull i forskning og miljødebatt

Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft, Sifo Oslo-Met

Interessa for ull og lokal porodusjon er vaksande både blant forbrukarar og i næringsliv, men Kva med politikk og miljødebatt?

Korleis kan det har seg at store delar av klesindustrien meiner dei kan forbetre fotavtrykket sitt ved å bruke mindre ull og meir plast?

Kva har EUs nye tekstilstrategi – av mange peika ut til å vere ambisiøs – å seie om ull og lokal produksjon?

Ingun tar oss med inn i ullans posisjon i debatten om miljø med utgangspunkt i fleire pågåande og avslutta forskningsprosjekt om ull.


12.30 - LUNSJ - gje beskjed i god tid dersom det er allergiar eller anna Ullveka treng å tilrettelegge for.


13.15 - Norlender - Ull og utfordringar som norsk produsent

Astrid Tveiten, Styreleiar og designar for Norlender.

Norlender er ein strikkefabrikk med over 95 år i tekstilindustrien lokalisert på Osterøy i Vestland. 

Som norsk ullvareprodusent ser dei både store unfordingar og store muligheitar i framtida. Bli med på seminar med styreleiar og designar Astrid Tveiten som tek fatt i morgondagens Norlender og ullprodusentane sine utfordingar.


14.00 - Nordhordland Biosfæreområde


15.00 - Panelsamtale

Moderator: Torhild Kvingedal, avdelingsleiar på Lyngheisenteret og styremedlem i Ullveka.

Korleis tar vi best vare på den norske ulla som ressurs? Kva handlingsrom ligg det i vår region for framtida? Kvar ligg snublesteinane og er det mulig å rydde dei av vegen...?


16.00 - Vel heim for dei som ikkje blir buande på Ullvekehotellet.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon