DIGIKURS: Frivillighet i sykehjem - en introduksjon

Velkommen til digitalt kortkurs!


Tid: Onsdag 13. september 2023 kl.12-14.

Digital plattform/Sted: Teams

Målgruppe: Medarbeidere og ledere som har en særlig funksjon knyttet til samarbeidet med frivillige i sykehjem og ønsker en introduksjon til tematikken. Kurset kan også være aktuelt for medarbeidere/ledere i aktivitetstilbud, politikere og andre med interesse for fagfeltet.

Pris: Gratis, men krever påmelding


Program

12.00 - 12:50: Faglig innlegg ved Beate Magerholm, Verdighetsenteret

12.50 - 13:00: Pause

13.00 - 14.00: En koordinator på sykehjem deler om sin arbeidshverdag og sin rolle- og oppgavebeskrivelse


Har du et særlig ansvar for samarbeidet med frivillige på sykehjem/bo- og servicesenter?

Med fokus på samarbeid og ivaretakelse av frivillige får du i dette 2-timers digitale kurset en introduksjon til samarbeid med frivillige i eldreomsorg med hovedvekt på sykehjem/bo- og servicesenter. Du vil møte rådgivere fra Verdighetsenteret, en erfaren frivillighetskoordinator. Kurset holdes i webinarform og det blir mulig å stille spørsmål skriftlig til foredragsholder i etterkant av foredragene. Det er mulig for flere å se kurset sammen på samme skjerm.


Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen offentlig/frivillig samarbeid, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige. 


 

Registreringsskjema

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon