Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Digital klubbledersamling NMF 2021

Digital klubbledersamling 24. april 2021.


24. april 2021 inviterer NMF til en digital klubbledersamling. Denne vil inneholde informasjon om og være et diskusjonsforum med temaene klubbutvikling og forbundets fremtid. Her legges det opp til diskusjon og samarbeid i mindre grupper innunder de ulike temaene, med fellesoppsummering før man går over til neste tema. Vi vil også gi informasjon om status på pandemisituasjonen.


Programmet går fra 10-15, med felles program fra 10-13 og grenvise møter fra 13-15. 


Det er påmelding via deltager.no, hvor det er viktig at man skriver hvilken grens møte man ønsker å delta på og sørger for at korrekt epostadresse blir registrert. Frist for påmelding er onsdag 14. april kl. 23:55. Det er viktig at man melder seg på før fristen slik at programmet kan forberedes ut i fra antall deltagere og at det kan sendes link til møter og detaljert agenda innen 16. april til alle påmeldte.


All påmelding skal skje via denne påmeldingen. Samlingen er digital og det er derfor viktig at det er rett epostadresse som registreres i påmeldingen. Dette fordi link til møtet vil bli sendt direkte til de påmeldtes epostadresse. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon