Digital nettverkssamling 2024, for fysio- og ergoterapinettverkene i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest. Tema: Fatigue. Ivaretakelse av hjelperen.

Praktisk informasjon
Startdato: 04.06.2024 kl. 11:45
Sluttdato: 04.06.2024 kl. 15:15
Påmeldingsfrist: 30.05.2024 kl. 12:00

Sted:
Teams (digitalt)
link blir sendt til påmeldte noen dager før

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Grete Ege
[email protected]
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon