Digitalt lederkurs: Hvordan styrke samarbeidet med frivilligheten innen eldreomsorg?

Velkommen til DIGIKURS - for deg som er leder innen eldreomsorg:


Tid: Tirsdag 31. oktober 2023 klokken 12.00 -14.00

Digital plattform/Sted: Teams, webinar

Målgruppe: Ledere innen eldreomsorg

Pris: Gratis


Verdighetsenteret  inviterer til et totimerskurs der vi tilbyr fagkunnskap spesielt utviklet til deg som er leder innen eldreomsorg. Vi vil se på hvilke muligheter og gevinster som ligger i et godt samarbeid med frivillige i eldreomsorg, suksesskriterier for godt samarbeid, samt etiske og juridiske dilemmaer. Møt Verdighetsenteret og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal.


Program:

12:00-12:50: Hvordan styrke samarbeidet med frivilligheten innen eldreomsorg? Foredrag ved Beate Magerholm, Verdighetsenteret med mulighet for spørsmål.
12:50-13:00: Pause
13:00-14:00: Juridiske perspektiver på samarbeid med frivillige i eldreomsorg. Foredrag ved advokat Dag-Heine Bjørndal med mulighet for spørsmål


Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.  

 

Registreringsskjema

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon