Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Digitalt miniseminar - Marin overvåkning - status og utvikling

Stiim Aqua Cluster og NCE Aquaculture digitalt miniseminar: "Marin overvåkning - status og utvikling" 

Vi markerer 10  år med marin overvåkning i Rogaland med et digitalt miniseminar der vi setter fokus på status og utvikling i norske fjorder og havområder. 


19. april kl. 09:00-11:00 i Microsoft Teams


Program

09:00-09:05         Velkommen 

09:05-09:25         Global oppvarming – påvirkning på norske fjorder og havområder, v. Stefan Pieter Sobolowski, Bjerknessenteret for klimaforskning,  UiB

09:25-09:45         10 år med marin overvåkning i Rogaland – resultater og utviklingstrekk, v. Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer

09:45-10:05         Marin overvåkning i Nordland – resultater og utviklingstrekk v. Marijana Stenrud Brkljacic, NIVA

10:05-10:35         Akvakultur og påvirkning av næringssaltstatus i fjord- og kyststrøk + rapport om utskifting av bassengvann i terskelfjorder, v. Vivian Husa, Havforskningsinstituttet  , v. Vivian Husa, Havforskningsinstituttet

10:35-10:40         Takk for i dag!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon