Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Do Tulku Rinpoche - The Four Seals of Buddhism

Do Tulku Rinpoche at KTL October 6–8, 2023

(For English, see below)

6.—8. oktober, 2023

Helgen 6.–8. oktober er vi så heldige å få besøk av Do Tulku Rinpoche på Karma Tashi Ling buddhistsenter. 

Do Tulku Rinpoche er høyt verdsatt internasjonalt for en interaktiv, ukonvensjonell og humoristisk måte å undervise i buddhisme på, og for sine dype kunnskaper.  Dette er første gang han besøker Norge. Undervisningen er på engelsk.

Du kan melde deg på den åpne forelesningen på fredag, på kurset lørdag og søndag - eller du kan melde deg på alle tre dagene.

Merk: Ønsker du lunsj, bør vi ha din påmelding innen 4. oktober kl 15. 


Fredag 6. oktober - Myter om karma

Fredag 6. oktober vil Do Tulku Rinpoche holde et åpent foredrag kalt "Myter rundt karma". Det er mange forestillinger og misforståelser knyttet til begrepet karma. Vi snakker ofte om "god karma" og "dårlig karma", man hva betyr egentlig karma, kan vi fri oss fra vår karma, hvordan oppstår det og hvordan påvirker karma livet vårt?  Undervisningen passer både for de som er ny til buddhisme, og for de som har god kjennskap til buddhisme fra tidligere. 

Program fredag:  

17:00 - 17:50     Registreringen åpen

18.00 - 20:00  Undervisning, "The Myths of Karma"


De fire seglene – buddhismen i et nøtteskall

Lørdag 7. og søndag 8. oktober vil Do Ringu Tulku Rinpoche undervise i buddhismens fire segl. 

De fire seglene, eller de fire grunnleggende prinsippene, er selve kjernen i buddhismen. Dzongsar Khyentse Rinpoche beskriver seglene på følgende måte: 

 • All compounded things are impermanent
 • All emotions are painful
 • All phenomena are without inherent existence
 • Nirvana is beyond description

Han har sagt at når du har en oppnådd en klar forståelse av de fire seglene som grunnlag for din trening i dharma, vil du kunne føle deg vel, uansett hva som skjer. Da kan ingenting egentlig gå galt. Den som holder disse fire prinsippene i hjerte og sinn, og reflekterer over dem, følger per definisjon Buddhas lære, uavhengig av om hen kaller seg buddhist eller ikke. I dette helgekurset vil vi med veiledning av Do Tulku Rinpoche gå i dybden av de fire seglene og se på hvordan de kan ha en grunnleggende påvirkning i livene våre og hvordan de kan påvirke følelsene våre rundt det som skjer, i positiv retning.


Program lørdag og søndag :

10:00 - 10:50  Registrering

11:00—13:00   Undervisning, De fire seglene, del 1

13:00—15:00  Lunsj, karmayoga og pause

15:00—17:00  Undervisning, De fire seglene, del 2


Priser: 

 • Åpent foredrag fredag 6. oktober:  250 kr.
 • Undervisning lørdag og søndag 7.—8. oktober:   2200 kr, inkluderer varm lunsj begge dager
 • Undervisning fredag 6.— søndag 8. oktober:  2450 kr, inkluderer varm lunsj lørdag og søndag. 

Merk: ønsker du lunsj bør vi ha din påmelding innen 4. oktober kl. 15.

Oppmøte:   Vi ber om at alle møter opp i god tid før undervisningen starter da vi trenger tid til å registrere hvem som er kommet. Registreringen starter fra kl. 17 på fredag og kl. 10 på lørdag.Priskategori

Fredag

Lørdag og søndag

Fredag til søndag

Ordinær pris 

250 kr  

2200 kr  

2450 kr 

Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2023 (-20%) (husk dokumentasjon ved registrering)

200 kr 

1760 kr  

1960 kr 

Ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober (-50%) 

125 kr 

1100 kr 

1225 kr 

Varm lunsj er inkludert i prisen lørdag og søndag og må bestilles innen 4. oktober kl 15.00


Om Do Tulku Rinpoche:

Do Tulku Rinpoche har fullført 11 års trening i buddhistisk filosofi, praksis og debatt ved Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö Institute og er uteksaminert med tittelen «Acharya» (Lopön). Da han var 17 år, ble han gjenkjent av H.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche som en reinkarnasjon av den sjette Raktrul Rinpoche. Han var oversetter på 84000 Project og jobber nå som lærd Himalaya ekspert for the Khyentse Vision Project. Han er høyt verdsatt internasjonalt for en interaktiv, ukonvensjonell og humoristisk måte å undervise i buddhisme på, og for sine store kunnskaper. Dette er første gang han besøker Oslo. Undervisningen er på engelsk.

 Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. 

Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Nærmeste T-bane er Mortensrud. Nærmeste bussholdeplass er Sommerro.Do Tulku Rinpoche teaching at Karma Tashi Ling Buddhist Center

6.—8. October, 2023

We are very happy to welcome Do Ringu Tulku Rinpoche to Karma Tashi Ling Buddhist Center for the first time! During his visit, he will teach over three days.

Please note that if you want warm meals served, we need you to register by Oct. 4 at 3.00 p.m.


Friday October 6 – The Myths of Karma

On Friday, October 6, Do Tulku Rinpoche will present an open lecture on myths around Karma.  There are many notions and misunderstandings related to the concept of karma.  We often talk about "good karma" and "bad karma", but questions abound.  Do you wonder what karma means and whether we can free ourselves from it, or how karma arises and impacts our lives?

The teaching is for everyone, regardless of familiarity with Buddhism.  Teachings will be in English.


Program Friday 11 August 

17:00 - 17:50 Registration desk open

18.00 – 20.00 The Myths of Karma


Saturday 7 and Sunday 8 October – The Four Seals of Buddhism

The Four Seals, or the four basic principles, are the very core of Buddhism. Dzongsar Khyentse Rinpoche translates the four seals as follows:

 1. All compounded things are impermanent
 2. All emotions are painful
 3. All phenomena are without inherent existence
 4. Nirvana is beyond description

He has said that achieving a clear understanding of the Four Seals as the basis of your dharma training can help you feel good no matter what happens.  With this understanding, nothing can shake your inner well-being. Holding the four principles in heart and mind, and reflecting on them, connects us with the Buddha's teachings, regardless of whether we identify as Buddhist or not.

Over the weekend, Do Tulku Rinpoche will teach about the Four Seals and guide us to examine how they can have a fundamental influence in our lives and positively impact our daily experience.

 


 

Program Saturday 7 and Sunday 8 October 


10:00—10:50   Registration desk open

11:00—13:00   Teaching part 1

13:00—15:00   Lunch, karma yoga and break

15:00—17:00   Teaching part 2

Please arrive at the temple early and no later than 15 min. before scheduled start time,  in order to register before the teaching starts.


Prices:  


Price category

Friday

Saturday and Sunday

Friday – Sunday

Ordinary price 

250 kr  

2200 kr  

2450 kr 

Students, unemployed and retirees  who have paid membership in KTLBS i 2023* (-20% discount) 

200 kr


1760 kr  

 

1960 kr 

Youth (18 and younger) and monastics in robes (-50% discount) 

 125 kr 

1100 kr  

1225 kr 

(*remember to bring necessary documentation to prove your right to the discount on registration)  

Meals on Saturday and Sunday are included and must be ordered by Oct. 4 at 3 p.m.


About Do Tulku Rinpoche:

Do Tulku Rinpoche was born in South India in 1985 and was recognized by H.H. Sakya Trizin as the 6th Raktrul Rinpoche at the age of 17. He completed eleven years of training in Buddhist philosophy, practice and concluded his studies in debate with the title of Acharya at the Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro Institute.  Do Tulku Rinpoche worked as a translator in the 84000 Project, currently he works as a Himalayan Expert Scholar for the Khyentse Vision Project. He is appreciated for his learned, interactive and often unconventional and humorous way of teaching Buddhist teachings. 
Place: Karma Tashi Ling buddhist center (KTL), Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. The temple is located at Bjørndal in Oslo. From Mortensrud T (subway), take the bus 71B and get off at Sommerro. On Sundays, take bus 71A and get off at Nyjordet.
PÅMELDING
The registration deadline has passed or the event is fully booked