Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

EIBI (Kurset går over to dager)

Kurs nr. 5/2024


Dag 1: 05.03.2024         Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Dag 2: 06.03.2024        Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00


Beskrivelse

EIBI (TIOBA - Tidlig og Intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser). 

Dette er et to dagers kurs for alle foreldre og barnehager som har startet opp, eller skal starte opp med TIOBA. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring på et grunnleggende nivå.


Ansvarlige

Jenny Innleggen Meen

Eva Lyholm Limi


Målgruppe

Foreldre og barnehager som skal starte opp (i samarbeid med Seksjon for autismespekterforstyrrelser) prioriteres. Dersom plass, er kurset åpent for andre (for eksempel skoler som jobber etter atferdsanalytiske prinsipper). For barnehager og foreldre i oppstart med TIOBA er dette kurset gratis, for andre gjelder vanlig kursavgift.


  • Alle kursene holdes i Gjerpensgate 14, Skien (Kursrom Vealøs 3.etg)
  • Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.
  • Kr. 250,- pr samling/kurs (inkluderer en enkel lunsj + kopier). Du kan velge giro eller direkte betaling når du melder deg på kurset.
  • Gi beskjed ved påmelding dersom det er behov for annen mat grunnet matallergi.
  • For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.
  • Dersom dere er påmeldt og ikke kan komme, gi beskjed senest dagen før ellers blir de som ikke møter opp belastet med kr. 350,- (også foreldre)
  • Registrering fra 30 minutter før kursstart. (08:30-09:00)
  • Det er parkeringsavgift, Easy-park ved Gjerpensgate 14. Vi anbefaler å parkere ved Arbeidstilsynets parkering, øvre del av parkeringsområdet.
  • Foreldre kan ha rett til opplæringspenger (behøver ikke ta ut ferie) Dette må søkes via NAV.
  •  Det vil ikke være tolk på disse kursene, det er derfor viktig at man forstår godt Norsk.
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Betalingsmetode
 *