Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Klinisk emnekurs i militærmedisin

Målgruppe 

Leger ansatt i Forsvaret. 

Formål med kurset 

Formålet med kurset er å øke kvaliteten på de kliniske legetjenestene som tilbys i Forsvaret. Dette er det første kliniske emnekurset i militærmedisin for leger. Det finnes en rekke kurs innen kliniske felt som er relevante for militærleger, men ikke ett kurs som prøver å favne hele den mangslungne hverdagen til legene på sykestuene. Eksempler på emner som kurset vil ta for seg, og som ikke er lett tilgjengelig andre steder, er: Kuldemedisin, medisinsk seleksjon, TCCC (Tactical Combat Casualty Care).  Alle leksjonene er case-baserte, de skal aktivisere deltakerne, som sitter på mye relevant kunnskap. 

Læringsmål – Ny spesialistutdanning 

ALM 006 Forebyggende helsetjenester i et klinisk og samfunnsmessig perspektiv 

ALM 012 Sakkyndighetsvurderinger 

ALM 013 Behandlerrollen - rollen som sakkyndig 

ALM 016 Organisere egen praksis - tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp 

ALM 040 Improvisere tiltak og løsningsstrategier i komplekse kliniske situasjoner 

ALM 064 Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse 

ALM 068 Akuttbehandling - stabilisere pasienten (P) 

ALM 069 Medisinsk leder helse - samarbeid med nødetatene 

Godkjenninger – Gamle spesialistregler 

  • Allmennmedisin 

  • Videreutdanning: Emnekurs: 18 timer med emne militærmedisin 

  • Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 18 timer med emne militærmedisin 

Forkunnskaper/forberedelser før kurset 

Alle deltagerne bes ta med seg relevante kasuistikker til kurset. Ekstra interessante caser bes sendes til [email protected] med tanke på videreformidling til den aktuelle innlederen. 

Bolken om TCCC (Tactical Combat Casualty Care) forutsetter at deltagerne er kjent med konseptet, da kurset vil vektlegge praktisk trening, ikke teori. Les deg opp her. Treningen blir realistisk, bruk klær som tåler å bli tilgriset. 

Program 

Med forbehold om endringer: 


Torsdag 28.09

Tema

Ansvarlig

Timer

09.45-10.15

Velkommen, registrering

Frode Oosterling, sanitetssjef Cyberforsvaret

 

10.15-11.00

Belastningsskader 1

Einar Kalsæg, fysioterapeut

Olympiatoppen Innlandet og aktivklinikken Lillehammer AS 

 

1,0

11.00-11.15

Pause11.15-12.00

Belastningsskader 2

Einar Kalsæg

2,0

12.00-13.00

Lunsj13.00-13.45

Psykisk helse 1

Hans Jørgen Nilsen, psykiater

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) FSAN

3,0

13.45-14.00

Pause14.00-15.30

Psykisk helse 2

Hans Jørgen Nilsen 

5,0

15.30-16.00

Pause, transport til Landvernsalen, Jørstadmoen16.00-16.45

I seng med fienden - skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer

Ellen Støkken Dahl

Lege og forfatter

6,0

19.00

Middag

 

 


Fredag 29.09

Tema

Ansvarlig

Timer

09.00-10.30

Kaldt vær

Erling Bekkestad Rein, FSAN's kaldtværkontor

8,0

09.45-10.00

Pause10.45-11.30

Akutte tann- og kjeveskader

Heming Olsen-Bergem, tannlege FSAN

9,0

11.30-12.30

Lunsj12.30-13.15

Infeksjoner og trening

Anders Heen, spesialist i allmennmedisin, idrettslege, Trenregimentet Huseby leir

10,0

13.15-13.45

Pause, transport til Jørstadmoen13.45-14.30

TCCC introduksjon

Carl Erik Bjørgemoen, sjefsinstruktør Cyberforsvarets sanitet

11,0

14.30-14.45

Pause14.45-16.15

TCCC praksis

Carl Erik Bjørgemoen

13,0

19.00

Felles middag
Lørdag 30.09

Tema

Ansvarlig

Timer

09.00-09.45

Intops-oppfølging

Jørn Gilberg, spesialist i allmennmedisin, FPVS Utland

14,0

09.45-10.00

Pause10.00-11.30

Medisinsk seleksjon

Erik Glæstad, Institutt for militær allmennhelse, FSAN

16,0


 Vennligst velg en av følgende kurspakker for påmelding:

Pakke 1: Deltagelse med overnatting

*Dagpakke, middag og overnatting på torsdag, dagpakke, felles middag og overnatting på fredag, dagpakke på lørdag, samt konferanseavgift

Pakke 2: Deltagelse uten overnatting med middag begge dager

*Dagpakke og middag på torsdag, dagpakke og felles middag på fredag, dagpakke på lørdag, samt konferanseavgift

Pakke 3: Deltagelse uten overnatting med felles middag fredag

*Dagpakke på torsdag, dagpakke og felles middag på fredag, dagpakke på lørdag, samt konferanseavgift

*Dagpakke: Møterom, pauseservering, kaffe/te, vann og lunsj

Drikke til middag er ikke inkludert og dekkes av hver enkelt


For deltagelse til kurset, fyll inn registreringsskjema på høyre side

Bindende påmelding innen: Mandag 28. august 2023 

Avbestilling må meldes til arrangør: [email protected]

Velkommen!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon