Fagforum for frivillighetskoordinatorer (Digitalt): Frivillighet og psykisk helse

Velkommen til Fagforum for frivillighetskoordinatorer!


Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

 

Dere vil på dette fagforumet få møte Maria Veske som skal holde et innlegg om frivillighet og psykisk helse med fokus på eldrefeltet. 

Hvilken betydning har frivillighet for psykisk helse, både med tanke på den som er frivillig og den som deltar på tilbud i regi av frivilligheten? Og klarer vi å inkludere også de som lever med psykisk uhelse i aktivitet og sosialt fellesskap?

Etter innlegget vil det bli erfaringsutveksling rundt tematikken.


Maria Veske 
er rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur. Hun er utdannet sosionom med et stort engasjement og kompetanse innen frivillighet, gerontologisk sosialt arbeid, veiledning og kunnskapsformidling. Hun har erfaring som frivillighetskoordinator i helse og omsorg og har jobbet som fagveileder for ansatte knyttet til helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud og tjenester for seniorer. Maria er opptatt av samhandling mellom forskning, utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet gjennom blant annet systematisk kompetanseheving rettet mot ansatte med tett innbyggerkontakt og gjennom veiledning av studenter i møte med praksisfeltet.


Deltakerne må ha tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefon med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse.  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Har du deltatt på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg?
 *
Arbeidssted (Spesifiser hvilken virksomhet: Sykehjem, Aktivitetstilbud, omsorgsbolig, hjemmetjeneste, administrativt nivå, frivilligsentral, frivillig organisasjon osv.)
 *
Kommune
 *
Stilling
 *
Hvor hørte du om dette tilbudet?
 *
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon