Fagforum for frivillighetskoordinatorer (Digitalt): Samskaping: Hvordan få til de gode samarbeidene?

Velkommen til Fagforum for frivillighetskoordinatorer!


Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.


Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog


 

Dere vil på dette fagforumet få møte Beate Magerholm som skal holde et innlegg om det gode samarbeidet med frivillige i eldreomsorgen


I etterkant av innlegget blir det rom for erfaringsutveksling rundt tematikken


Mer informasjon kommer


Deltakerne må ha tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefon med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse.  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Har du deltatt på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg?
 *
Arbeidssted (Spesifiser hvilken virksomhet: Sykehjem, Aktivitetstilbud, omsorgsbolig, hjemmetjeneste, administrativt nivå, frivilligsentral, frivillig organisasjon osv.)
 *
Kommune
 *
Stilling
 *
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon